KLIMATSTAD GÖTEBORG – INSPIRERANDE SEMINARIUM

Peter Rydberg och Pernilla Hellström på miljöförvaltningen i Göteborg presenterade det nya Klimatstrategiska programmet med en originell pedagogik. De hade med sig en koldioxidtub för att illustrera utsläppen, och för varje utsläppskälla vred Peter på kranen med ett oroande pysljud som följd. Den 18 november arrangerades "Klimatstad", ett inspirationsseminarium i stadsutmaningen Earth Hour City Challenge…

  • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

    Passivhuscentrum Västra Götaland – för ett hållbart byggande

    I Alingsås ligger Passivhuscentrum Västra Götaland. Här pågar ett engagerat arbete för byggnadsfrågor, energi och miljö. Att minska bebyggelsens energiberoende är avgörande för att också kunna minska dess klimatpåverkan. Passivhuscentrum har siktat in sig på att sprida kunskap om hur detta kan uppnås och jobbar aktivt för den energisnåla byggnaden och den hållbara staden.

    • Av: Omvärld