Mycket snack om cykel – men bilen fortsatt stark

Översiktsplaner, policys, riktlinjer och cykelprogram betonar hållbara transportslag. Ändå har bilen fortfarande en särställning. Politiskt ledarskap för att främja cyklandet och utmana bilismen som norm verkar saknas. En forskargrupp vid K2 drar slutsatsen efter att ha analyserat planeringsdokument som rör cykelinfrastruktur i Malmö, Mölndal, Norrköping, och Örebro. När olika grupper gör anspråk på samma yta…

 • Av: K2

  Fossilfria och bilfria städer - utopi eller framtid?

  Ren luft är det som människor rankar högst för hälsa och välbefinnande i sin stad, enligt en färsk global undersökning gjord på uppdrag av WWF. I Sverige är problemen mindre än i många andra länder. Globalt har ren luft blivit en knapp resurs. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakas 1 av 9 dödsfall av luftföroreningar, och 92%…

  • Av: WWF – One Planet City Challenge

   Virtuella stängsel sänker hastigheten

   Nästa år kan geo-stängsling komma att testas i stadsmiljöer. Det innebär att man genom ett ”virtuellt staket” kan se till att bilar sänker hastigheten i vissa områden. Geo-stängsel, eller geografiska stängsel som de egentligen heter, är ett verktyg för att minska hastigheten på gatorna utan att sätta upp farthinder eller andra fysiska barriärer. Genom en…

   • Av: Trafikverket

    Boverket kritiskt till lättade bullerregler Ger inte fler bostäder

    Boverket har ställt sig kritiskt till regeringens förslag om att lätta på bullerreglerna vid byggandet av bostäder. – Det besked vi har fått från Boverkets utredning alldeles nyss, visar ju att det är helt meningslöst att ytterligare göra en förändring, säger Peter Eriksson till Sveriges Radio. Bullerfrågan har under senare tid blivit mycket omdebatterad i…

    • Av: Hållbar Stad

     Luften vi andas

     Dagens lagstiftning gör att föroreningar ofta sprids ut istället för att minska. Det gör visserligen att avgaser inte koncentreras på en plats, men leder även till att själva källan till utsläppen aldrig åtgärdas. Är det inte dags att sluta anpassa stadsbyggnaden till smutsiga fordon? När miljökvalitetsnormerna för luft började tillämpas i samband med att miljöbalken…

     • Av: Movium

      I Nottingham byter man från bil till kollektivt En spårvägsstad i England

      Att få människor att välja kollektivtrafik framför bil kräver stora åtgärder. Bland annat handlar det om att skapa ekonomiska och praktiska incitament. Hans Cruse på Spårvagnsstäderna skriver om hur Nottingham har valt att lösa sina kollektivtrafikrelaterade utmaningar. Storbritannien som spårvägsland är inte särskilt stort eller känt i jämförelse med länder som Frankrike och Tyskland. Därför är…

      • Av: Spårvagnsstäderna

       Förtätning är det enda alternativet Alexander Ståhle, författare till boken Alla behöver närhet, om bilberoende och stadsbyggnad

       Enligt Alexander Ståhle står vi inför ett paradigmskifte när det gäller stadens framtida utveckling. På samma gång som starka krafter drar åt ett än mer bilburet samhälle sker en parallell utveckling mot tätare och mer gång- och cykelanpassade stadsdelar. Men det är inte miljömässiga argument som kommer att mota bort bilen, menar han, det är…

       • Av: ArkDes

        Vad dör först – bilen eller staden?

        Bilen försvinner inte ur våra liv. Men vill vi att antalet bilar i staden ska sjunka måste vi fatta beslut som gör att det blir så också, skriver Christer Ljungberg, vd för och en av grundarna till trafikkonsultföretaget Trivector. Världen över diskuteras idag bilens roll i våra städer. På många håll – även i traditionellt…

        • Av: Movium

         Köpenhamn, en imponerande cykelstad!

         Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST Studio. Hämtad från DISSING+WEITLING architecture. Text: Lisa During Köpenhamn är bland många känd som en av världens främsta cykelstäder. Men vad krävs egentligen för att en stad ska bli en cykelstad? Vi vet att bilen är allt annat än hälsosam och ekologiskt hållbar. Så, varför ser inte alla städer ut…

         • Av: SLU

          Flexibla arbetsgivare minskar CO2

          Hur ska vi lyckas minska biltrafiken i rusningstid? Under Almedalsveckan bjöd Mälardalsrådet in Jos Hostelle som tog med sig goda exempel från Nederländerna. Där har framgångsfaktorn legat i att förankra initiativ från högre nivå i lokala verksamheter. Kan detta även appliceras på de svenska regionerna? Idag blåser det svala vindar. Hösten har verkligen kommit. Då…

          • Av: Mälardalsrådet