"Vi vill vara det goda exemplet 20 mil norr om polcirkeln" Ett hållbart Kiruna ställer krav på material- och avfallshanteringen

Möjligheterna och utmaningarna är många när det gäller vår stadsomvandling. Kiruna ska bli den första hållbara staden i ett arktiskt klimat och en av utmaningarna är material- och avfallshantering. Kiruna Sustainability Center har haft workshop i ämnet. Kiruna är kontrasternas stad. Till exempel kontraster i årstider och kontrasten mellan Sveriges högsta berg och djupaste gruva.…

 • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

  Hållbara och cirkulära städer

  Amsterdam är en tätbefolkad stad med höga miljö- och hållbarhetsmål. Mycket folk på samma plats betyder att det är stora mängder produkter och material i omlopp. Material som kan återanvändas. År 2025 ska Amsterdam-regionen vara världsledande inom cirkulär ekonomi. Vad är cirkulär ekonomi? Och vad kan Stockholm-Mälarregionen lära av Amsterdam? Universitetshuvudstaden och kunskapsregionen Stockholm har…

  • Av: Mälardalsrådet

   Hållbara och cirkulära städer

   Amsterdam är en tätbefolkad stad med höga miljö- och hållbarhetsmål. Mycket folk på samma plats betyder att det är stora mängder produkter och material i omlopp. Material som kan återanvändas. År 2025 ska Amsterdam-regionen vara världsledande inom cirkulär ekonomi. Vad är cirkulär ekonomi? Och vad kan Stockholm-Mälarregionen lära av Amsterdam? Universitetshuvudstaden och kunskapsregionen Stockholm har…

   • Av: Mälardalsrådet

    ReTuna gör skräpet till affärsidé

    I Sverige finns det idag cirka sex hundra återvinningscentraler. Många av dessa erbjuder möjligheten att lämna in fungerande saker till secondhandaffärer och välgörenhet. I Eskilstuna däremot, vill man gå steget längre. Där öppnar nu Sveriges första återbruksgalleria med cirkulär ekonomi i fokus. Medan semesterledigheten får Sverige att stanna av är det istället hektiska dagar för…

    • Av: ArkDes

     VI ÄLSKAR STÄDER! OCH VI VILL FÖRBÄTTRA DEM!

     WWFs globala kampanj We Love Cities är nu i full gång och redan har tusentals medborgare röstat, skickat in bilder och filmer och gett förslag på hur deras städer kan bli mer hållbara. – Det är jättespännande! Kampanjen erbjuder en plattform som ger städerna en fantastisk möjlighet att föra en dialog med invånarna, och för…

     • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

      Sopsortera 2.0

      Vi svenskar är bra på att sopsortera. Inom ett VINNOVA-finansierat projekt har en pekskärm tagits fram som kan peppa och hjälpa oss att bli ännu bättre. Projektledaren Tomas Lundgren är nöjd. - Skärmen gör att brukarna kan se att det gör skillnad. Det är något många saknar idag.

      • Av: Vinnova

       Akut stambyte visade vägen till hållbar ombyggnation

       HSB-föreningen Hållbara Hildas 16 hus byggda under åren 1965–1975 ligger i Rosengård i Malmö. Åtta låghus och lika många höghus. Bostäder som likhet med andra områden från samma epok gick in i 2000-talet med skriande renoveringsbehov. År 2006. Det droppar från rören. Stambyte är en akut nödvändighet. Det blir startskottet för pionjärprojektet Hållbara Hildas resa från ett energislukande 1970-tals område till ett klimatsmart föredöme på 2000-talet.

       • Av: HSB

        Smart insamling av matavfall

        Frågan om hur vi på bästa sätt ska samla in och ta till vara matavfall är högaktuell. Det vi samlar in i Stockholm idag är långt ifrån de mål som finns uppsatta, både på nationell och regional nivå. På Stockholmshem arbetar vi nu för att hitta lösningar för att ta till vara våra hyresgästers matavfall, bland annat genom att installera matavfallskvarnar i ett antal hus.

        • Av: Hållbar Stad

         Understenshöjden, första ekobyn i Stockholm

         Husen med sina gråaktiga träfasader ser ut som om de alltid har legat där bland små bergknallar, björkar, gräs och slingrande gångvägar. Understenshöjden i närförorten Björkhagen är Stockholms äldsta ekologiska småhusområde. Husen med trägolv och takpannor av lertegel invigdes 1995 och har från början enbart förbrukat förnyelsebar energi. – Jag upptäckte att det fanns något som hette ekobyar och kände att en sådan skulle vi ha i Björkhagen! HSBs miljöchef Mia Torpe är en av många drivande krafter bakom HSBs pionjärprojekt och själv bosatt i Understenshöjden.

         • Av: Det goda boendet