Digitaliserad arkeologi i planering och stadsbyggande

Alla människor lever och verkar i en fysisk miljö – ett landskap – fullt av mer eller mindre tydliga spår av äldre tider. Utifrån lämningarna kan vi få en förståelse för och berätta om människan och samhället under olika tider. Genom att ta hänsyn till detta och lyfta fram kulturmiljön i samhällsplaneringen skapas förutsättningar för en god livsmiljö. För att kunna göra det krävs både fungerande processer och begripliga beslutsunderlag. Vid Riksantikvarieämbetet görs nu en särskild satsning för att effektivisera hanteringen av fornminnesinformation utifrån samhällsbyggarprocessens intressen.

  • Av: Riksantikvarieämbetet