På gång: Tystare boendemiljö i Masthuggskajen

Höga bullernivåer påverkar både hälsa och trivsel. Projektet Tysta Offentliga Rum testar nu hexagonformade bullerskydd för tystare boendemiljöer i det nya området Masthuggskajen i Göteborg. Camilla Skarp Lind, strategisk kommunikatör på Älvstranden Utveckling berättar om planerna. Buller är ett växande problem i våra storstäder. Ändå ligger akustikforskningen för inomhusmiljöer långt före urban akustikforskning som fortfarande inte…

  • Av: TYSTA Offentliga Rum