Utlysning: Sök medel för insatser inom koldioxidsnål ekonomi

Ansök nu

Vill ni driva direkta eller indirekta insatser som bidrar till ökad energieffektivisering i små och medelstora företag? Innebär det samverkan mellan olika delar av landet? Då kan er projektidé passa för den nu öppna utlysningen 2019:1 inom Nationella regionalfondsprogrammet. Utlysningen riktar sig till insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, med…

 • Av: Tillväxtverket

  Almedalen 2019: Möjligheter för hållbar stadsutveckling

  I ett panelsamtal i Almedalen samlades representanter för regering, kommun, näringsliv och några av de statliga myndigheter som utgör Rådet för hållbara städer. I samtalet diskuterades bland annat frågor kring social hållbarhet, men även rådets uppdrag att skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling för kommuner. Riksarkitekten och ordförande i Rådet för Hållbara städer, Helena Bjarnegård, var…

  • Av: Rådet för hållbara städer

   Utlysning: Ett transporteffektivt samhälle

   Välkommen att söka stöd för forskning som bidrar till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.

   • Av: Energimyndigheten

    Utlysning: Hållbara vistelsemiljöer

    Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyses upp till 120 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till kunskapsutveckling för att stärka städerna och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer. Alla samhällen, i såväl städer som på landsbygden, står idag inför många utmaningar för att kunna ställa om till att bli mer…

    • Av: Formas

     Ny teknik för vattenrening på Öland och i Boden

     Reningstekniken fungerar så bra att dricksvattnet klarar alla krav. Mörbylånga bygger nu en ny vattenrening i full skala som ska vara klart sommaren 2019. Det här är ett av sjutton projekt som fått bidrag från Naturvårdsverket till tekniska innovationer för utveckling av städer. Samverkan mellan aktörer som vill gynna hållbar stadsutveckling är nyckeln till framgången.…

     • Av: Naturvårdsverket

      Årlig Rapport 2019 Rådet för hållbara städers årliga rapport

      Varje år publicerar Rådet för hållbara städer en rapport på Hållbar Stad. I rapporten redovisas hur de 11 myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Rådets arbete under 2018 har handlat om att starta upp, bemanna och organisera sitt uppdrag. Det har skapats ett expertnätverk, ett kansli,…

      • Av: Rådet för hållbara städer

       Sverige får sin första riksarkitekt

       Från och med årsskiftet tillträder Helena Bjarnegård som Sveriges riksarkitekt. Bjarnegård har en bakgrund som landskapsarkitekt och är idag verksam som stadsträdgårdsmästare i Göteborg.  – Att få möjlighet att arbeta med genomförandet av de arkitekturpolitiska målen är en stor och spännande utmaning och jag är mycket tacksam och glad över att ha fått detta förtroende, säger Helena…

       • Av: Rådet för hållbara städer

        Digitalisering gör städer smarta och gröna

        Inom kort startar tolv innovativa projekt som använder digitala lösningar. Några exempel är enklare planering för gröna ytor i stadsplanering, självkörande bussar i kollektivtrafiken, app som minskar matsvinnet och matproduktion i boendemiljöer som skapar hållbara och levnadsvänliga städer. Projekten delar på drygt elva miljoner kronor. Användningen av nya tekniska lösningar i stadsutvecklingen är ett sätt…

        • Av: Naturvårdsverket

         825 miljoner i stöd till cykel- och kollektivtrafik

         Trafikverket fördelar 825 miljoner till cykel- och kollektivtrafik via 12 nya stadsmiljöavtal. Avtalen ska skapa hållbarare stadsmiljöer genom att få fler att välja cykeln och att åka kollektivt. Under våren genomfördes den femte utlysningsomgången för så kallade stadsmiljöavtal. Den här gången beviljades 12 ansökningar helt eller delvis stöd. I de beviljade ansökningarna ingår över 100 motprestationer…

         • Av: Trafikverket

          Verktyg visar var bostäder kan byggas för minskade transporter

          Om det byggs ett nytt bostadsområde, hur kommer de boende resa till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter? Hur stor klimatpåverkan innebär resorna? Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i samarbete med Svenska miljöinstitutet (IVL) tagit fram ett verktyg som mäter energianvändning och koldioxidutsläpp från personresor baserat på var bostäder byggs. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har uppdraget att samverka mellan…

          • Av: Energimyndigheten