Sök Finansiering

Utlysningar som är aktuella just nu

Utlysning: Sök medel för insatser inom koldioxidsnål ekonomi

Ansök nu

Vill ni driva direkta eller indirekta insatser som bidrar till ökad energieffektivisering i små och medelstora företag? Innebär det samverkan mellan olika delar av landet? Då kan er projektidé passa för den nu öppna utlysningen 2019:1 inom Nationella regionalfondsprogrammet. Utlysningen riktar sig till insatser som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, med…

 • Av: Tillväxtverket

  Bostäder för äldre

  Ansök nu

  Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

  • Av: Boverket

   Tillväxtverkets EU-program

   Är du en privat- eller offentligrättslig juridisk person som till exempel representerar ett universitet, högskola, regionförbund, kommun, landsting eller statlig myndighet? Då kan du söka projektmedel för att ta fram koldioxidsnåla produkter och tjänster.

   • Av: Tillväxtverket

    Hyresbostäder och bostäder för studerande

    Stödet riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande. Har du börjat bygga finns det ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Har du inte börjat bygga finns det ett långsiktigt stöd som gäller för projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017.

    • Av: Boverket