Sök Finansiering

Utlysningar som är aktuella just nu

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) Lösningar på stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och kompetens

Ansök nu

Den 15 juni öppnade Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle” (IHS) som fokuserar på områdena miljö, transport och hållbara städer. Projekten ska bidra till utveckling av ny kunskap som ska leda till betydande samhällsnytta. För att uppnå detta behövs i många fall gränsöverskridande projekt av banbrytande karaktär. Vinnova har i uppdrag att främja hållbar…

 • Av: Vinnova

  Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

  Ansök nu

  Regeringen har infört ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Boverket administrerar bidraget som kan sökas från den 1 augusti 2018 till den 1 oktober 2018. Beslut om fördelning av årets medel på 1,395 miljarder kronor fattas under slutet av november månad och statsbidraget betalas ut senast den 1 december 2018. Bidraget infördes för…

  • Av: Boverket

   Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

   Ansök nu

   Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande, som gäller år 2018-2020. Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.  Under 2018 kommer det att vara en ansökningsomgång som pågår från den 1 augusti till och med den 8 oktober. Vem kan söka? Juridiska…

   • Av: Boverket

    Stadsmiljöavtal Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer

    Ansök nu

    Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva…

    • Av: Trafikverket

     Bostäder för äldre

     Ansök nu

     Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

     • Av: Boverket

      Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar

      Avancerad miljöteknik behövs i utvecklingen av städerna. Naturvårdsverket satsar 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. 17 miljoner fördelas per år. Naturvårdsverket vill se en stärkt efterfrågan och ett ökat användande av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljön. Naturvårdsverkets förhoppning är att…

      • Av: Sök Finansiering

       Tillväxtverkets EU-program

       Är du en privat- eller offentligrättslig juridisk person som till exempel representerar ett universitet, högskola, regionförbund, kommun, landsting eller statlig myndighet? Då kan du söka projektmedel för att ta fram koldioxidsnåla produkter och tjänster.

       • Av: Tillväxtverket

        Hyresbostäder och bostäder för studerande

        Stödet riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande. Har du börjat bygga finns det ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Har du inte börjat bygga finns det ett långsiktigt stöd som gäller för projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017.

        • Av: Boverket