Sök Finansiering

Utlysningar som är aktuella just nu

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2)

Ansök nu

Nu är en ny utlysning igång inom programmet E2B2 – Forsknings- och innovationsprogrammet för Energieffektivt byggande och boende. I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Tvärvetenskapliga projekt och projekt i samverkan mellan olika aktörsgrupper välkomnas särskilt. Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad välkomnar sökande i den tredje utlysningen från forsknings- och innovationsprogrammet E2B2. E2B2 är…

 • Av: Energimyndigheten & IQ Samhällsbyggnad

  Utlysning: Ett transporteffektivt samhälle

  Ansök nu

  Välkommen att söka stöd för forskning som bidrar till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.

  • Av: Energimyndigheten

   Bostäder för äldre

   Ansök nu

   Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

   • Av: Boverket

    Tillväxtverkets EU-program

    Är du en privat- eller offentligrättslig juridisk person som till exempel representerar ett universitet, högskola, regionförbund, kommun, landsting eller statlig myndighet? Då kan du söka projektmedel för att ta fram koldioxidsnåla produkter och tjänster.

    • Av: Tillväxtverket

     Hyresbostäder och bostäder för studerande

     Stödet riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande. Har du börjat bygga finns det ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Har du inte börjat bygga finns det ett långsiktigt stöd som gäller för projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017.

     • Av: Boverket