Sök Finansiering

Utlysningar som är aktuella just nu

Utlysning: Hållbara vistelsemiljöer

Ansök nu

Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyses upp till 120 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till kunskapsutveckling för att stärka städerna och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer. Alla samhällen, i såväl städer som på landsbygden, står idag inför många utmaningar för att kunna ställa om till att bli mer…

 • Av: Formas

  Hållbar stadsutveckling och smarta städer

  Ansök nu

  NordForsk, Finlands Akademi, Formas, Forte, Energimyndigheten och Norges forskningsråd är finansierande organisationer för forskningsprogrammet Sustainable Urban Development and Smart Cities. Utlysningen har en budget på 50 miljoner norska kronor och sista ansökningsdag är 4 juni 2019. Utlysningen avser att stödja fyra forskningsprojekt med maximalt 12,5 miljoner norska kronor och med en varaktighet på upp till…

  • Av: Nordforsk

   Bostäder för äldre

   Ansök nu

   Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

   • Av: Boverket

    Tillväxtverkets EU-program

    Är du en privat- eller offentligrättslig juridisk person som till exempel representerar ett universitet, högskola, regionförbund, kommun, landsting eller statlig myndighet? Då kan du söka projektmedel för att ta fram koldioxidsnåla produkter och tjänster.

    • Av: Tillväxtverket

     Hyresbostäder och bostäder för studerande

     Stödet riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande. Har du börjat bygga finns det ett tidsbegränsat stöd som gäller för bostäder som har påbörjats tidigast den 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Har du inte börjat bygga finns det ett långsiktigt stöd som gäller för projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017.

     • Av: Boverket