En stadspolitik för vem? Plattformen i Almedalen

Den 5 juli genomförde Plattform för hållbar stadsutveckling ett seminarium i Sveriges Arkitekters trädgård på Almedalsveckan med temat En stadspolitik för vem? Sverige är ett av de länder i världen som bygger mest just nu, men hur bygger och utvecklar vi den hållbara staden där alla får plats? Seminariet följer upp resultatet från Plattformsdagarna 2016 då…

 • Av: Patrik Faming

  Titta i backspegeln för att se in i kristallkulan

  Den här veckan har för min del bjudit på en kick-off i forskningsprojektet UrbanHIST på legendariska Bauhausuniversitetet i Weimar. Projektet som är finansierat av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 involverar ett stort antal aktörer i ett spännande samarbete. Bland annat medverkar en rad olika universitet i Europa där urbaniseringens påverkan det senaste århundradet ska…

  • Av: Patrik Faming

   Urbaniseringens utmaningar och möjligheter

   Jag blev inbjuden att vara med och lyssna av rundabordssamtalet med Karolina Skog kring hållbara transporter och ren luft i Norrköping fredagen den 21 april. Jag såg fram emot mötet och tänkte även nyttja tillfället att prata vidare kring tidplanen och Plattformens bidrag i processen med skrivelsen ”levande städer”. [caption id="attachment_9" align="alignright" width="200"] Patrik Faming[/caption]…

   • Av: Patrik Faming

    En nationell stadsutvecklingspolitik i sikte!

    Behovet av en nationell stadsutvecklingspolitik är stort menade Karolina i det läge vi står mitt i med en hög byggtakt. Det finns gott om risker och fallgropar, men samtidigt också många möjligheter till hållbara lösningar. Många av de hållbara lösningar finns i våra urbana miljöer. Plattformen blev inbjudna av miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog till ett rundabordssamtal på Rosenbad fredagen den 7 april inför ministerns skrivelse om levande städer som ska presenteras efter sommaren.

    • Av: Patrik Faming

     Är det vi bygger vackert, funktionellt och hållbart?

     Hej och välkommen till Plattformen för hållbar stadsutveckling. Uppdraget som Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket har haft tillsammans sedan 2014 i syfte att öka samordningen, samverkan, kunskapsutveckling, Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte inom det spännande fältet hållbar stadsutveckling.

     • Av: Patrik Faming