Digitalisering gör städer smarta och gröna

Inom kort startar tolv innovativa projekt som använder digitala lösningar. Några exempel är enklare planering för gröna ytor i stadsplanering, självkörande bussar i kollektivtrafiken, app som minskar matsvinnet och matproduktion i boendemiljöer som skapar hållbara och levnadsvänliga städer. Projekten delar på drygt elva miljoner kronor. Användningen av nya tekniska lösningar i stadsutvecklingen är ett sätt…

 • Av: Naturvårdsverket

  Sverige får sin första riksarkitekt

  Från och med årsskiftet tillträder Helena Bjarnegård som Sveriges riksarkitekt. Bjarnegård har en bakgrund som landskapsarkitekt och är idag verksam som stadsträdgårdsmästare i Göteborg.  – Att få möjlighet att arbeta med genomförandet av de arkitekturpolitiska målen är en stor och spännande utmaning och jag är mycket tacksam och glad över att ha fått detta förtroende, säger Helena…

  • Av: Hållbar Stad

   En kommungrupp knyts till Rådet för hållbara städer

   Genom att koppla en kommungrupp till Rådet för hållbara städer tydliggörs arbetet. Vi hoppas att vi tillsammans ska skapa lösningar på utmaningar och hinder som upplevs i vardagen hos kommunerna. I Rådet för hållbara städers första rapportering till regeringen i juni i år lyfts ett antal åtgärder fram som avgörande för arbete med hållbar stadsutveckling.…

   • Av: Rådet för hållbara städer

    Det här är Rådet för hållbara städer En del av Sveriges politik för arkitektur och stadsutveckling

    I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Varje år publiceras en åtgärdslista på Hållbar Stad där Rådets kommande aktiviteter redovisas. Rådet för hållbara städer…

    • Av: Rådet för hållbara städer

     825 miljoner i stöd till cykel- och kollektivtrafik för hållbara stadsmiljöer

     Trafikverket fördelar 825 miljoner till cykel- och kollektivtrafik via 12 nya stadsmiljöavtal. Avtalen ska skapa hållbarare stadsmiljöer genom att få fler att välja cykeln och att åka kollektivt. Under våren genomfördes den femte utlysningsomgången för så kallade stadsmiljöavtal. Den här gången beviljades 12 ansökningar helt eller delvis stöd. I de beviljade ansökningarna ingår över 100 motprestationer…

     • Av: Trafikverket

      Verktyg visar var bostäder kan byggas för minskade transporter

      Om det byggs ett nytt bostadsområde, hur kommer de boende resa till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter? Hur stor klimatpåverkan innebär resorna? Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i samarbete med Svenska miljöinstitutet (IVL) tagit fram ett verktyg som mäter energianvändning och koldioxidutsläpp från personresor baserat på var bostäder byggs. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har uppdraget att samverka mellan…

      • Av: Energimyndigheten

       Historiska elbussar i Östersund

       Den 16 mars invigdes Östersund kommuns nya elbusslinje. Projektet är det första att färdigställas med stöd från Trafikverkets stadsmiljöavtal.  Sedan 2015 har kommuner och landsting möjlighet att söka stöd från Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer via så kallade stadsmiljöavtal. Med stadsmiljöavtalen medfinansierar Trafikverket upp till 50 procent för investeringar i lokal eller regional kollektiv-…

       • Av: Trafikverket

        Vad säger den nya propositionen? Ny politik för arkitektur, form och design

        Den 22 februari presenterades den nya politiken för arkitektur, form och design av kulturminister Alice Bah Kuhnke, bostadsminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog. Men vad innebär den för arkitekturen, kulturen och för stadsutvecklingen? Äntligen presenterades en ny och efterlängtad Politik för gestaltad livsmiljö. Tre ministrar var på plats för att konstatera att arkitektur, form…

        • Av: Hållbar Stad

         Monica von Schmalensee om hållbara städer

         Monica von Schmalensee, som nyligen utsågs till ordförande i Rådet för hållbara städer, var med som föreläsare på Plattformsdagarna  6 -7 december i Göteborg.

         • Av: Plattformen för hållbar stadsutveckling

          Ekosystemtjänster

          Träden jobbar hårt i staden. Upptäck naturens osynliga gratisarbete.

          • Av: Naturvårdsverket