Verktyg visar var bostäder kan byggas för minskade transporter

Om det byggs ett nytt bostadsområde, hur kommer de boende resa till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter? Hur stor klimatpåverkan innebär resorna? Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i samarbete med Svenska miljöinstitutet (IVL) tagit fram ett verktyg som mäter energianvändning och koldioxidutsläpp från personresor baserat på var bostäder byggs. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har uppdraget att samverka mellan…

 • Av: Energimyndigheten

  Historiska elbussar i Östersund

  Den 16 mars invigdes Östersund kommuns nya elbusslinje. Projektet är det första att färdigställas med stöd från Trafikverkets stadsmiljöavtal.  Sedan 2015 har kommuner och landsting möjlighet att söka stöd från Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer via så kallade stadsmiljöavtal. Med stadsmiljöavtalen medfinansierar Trafikverket upp till 50 procent för investeringar i lokal eller regional kollektiv-…

  • Av: Trafikverket

   Vad säger den nya propositionen? Ny politik för arkitektur, form och design

   Den 22 februari presenterades den nya politiken för arkitektur, form och design av kulturminister Alice Bah Kuhnke, bostadsminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog. Men vad innebär den för arkitekturen, kulturen och för stadsutvecklingen? Äntligen presenterades en ny och efterlängtad Politik för gestaltad livsmiljö. Tre ministrar var på plats för att konstatera att arkitektur, form…

   • Av: Hållbar Stad

    Monica von Schmalensee om hållbara städer

    Monica von Schmalensee, som nyligen utsågs till ordförande i Rådet för hållbara städer, var med som föreläsare på Plattformsdagarna  6 -7 december i Göteborg.

    • Av: Plattformen för hållbar stadsutveckling

     Ekosystemtjänster

     Träden jobbar hårt i staden. Upptäck naturens osynliga gratisarbete.

     • Av: Naturvårdsverket

      50 korta poddar om hållbar stadsutveckling Kunskapsdialoger från Plattformsdagarna 2017

      Varför är kulturen viktig för stadsutvecklingen? Hur ska samhället förhålla sig till digitaliseringen? Vilka faktorer är avgörande för att skapa jämlika och jämställda stadsmiljöer? Här hittar du ett 50-tal korta poddar om allt mellan stadsplaneringens himmel och jord. Poddarna var ursprungligen kunskapsdialoger under Plattformsdagarna som ägde rum i december. Vill du veta lite om allt?…

      • Av: Plattformen för hållbar stadsutveckling

       Samtal med Monica von Schmalensee och Jan Jörnmark Två poddar från Plattformsdagarna 2017

       Lyssna på två unika poddar med Monica von Schmalensee och Jan Jörnmark! Båda är inspelade under Plattformsdagarna 2017 som ägde rum i december. Intervjuar gör Maria Petersson. Monica von Schmalensee, då avgående VD för White Arkitekter och rådgivare för Londons borgmästare samt Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia höll båda i varsin föreläsning under Plattformsdagarna…

       • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

        En dos natur

        Stressad? Ta en dos natur.

        • Av: Naturvårdsverket

         Utveckla svenska städer Helhetsperspektiv och samarbete viktigt enligt ny rapport

         Rapporten Utveckla svenska städer - planera för smart tillväxt, visar att samarbete är viktigt för att platser ska bli attraktiva. Attraktiva miljöer lockar människor att flytta till, eller bo kvar på en plats och underlättar därmed företagens behov av arbetskraft och kompetens. Attraktiva miljöer attraherar företagsetableringar och investeringar. Ett fungerande transportsystem, tillgång till bostäder, mötesplatser…

         • Av: Tillväxtverket

          Utlysning med 100 miljoner till synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande

          Formas har öppnat en utlysning om synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande. Det är den andra utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Totalt finns över 100 miljoner kronor att söka. Utlysningen består av två delar – synteser och forskningsprojekt – som ska bidra till målen i Agenda 2030, och där det är…

          • Av: Formas