Inbjudan till heldagsworkshop om Smart City Sweden

Smart City Sweden är Sveriges demonstrationsplattform för hållbara lösningar med fokus på investeringar och export inom ramen för den smarta staden.

Tid: 09.00–16.00
Anmälan: Senast den 4 maj, via detta webbformulär

Detta är en inbjudan till dig som arbetar med projekt kopplade till smarta hållbara städer som på något sätt kan vara intressant för en internationell marknad med exportanknytning. Syftet med workshopen är att sprida, dela och samverka för att skapa förståelse och insikt om insatser inom ramen för smarta och hållbara städer i Sverige för export och investeringslösningar.

Mål med dagen

  • Gemensam förståelse av regeringsuppdraget Smart City Sweden
  • Samlad bild nationell bild över pågående aktiviteter och insatser som bidrar till uppdragets syfte och mål
  • Hur vi profilerar Smart City Sweden och hur varumärket kan/ska användas och öka användandet

Bakgrund

Energimyndigheten har fått i uppdrag att stödja samt vidareutveckla den befintliga plattformen Smart City Sweden till och med  2021. Vi behöver samverka och samarbeta med framförallt branschen, näringslivet, pågående initiativ och projekt så som samverkansprogram och strategiska innovationsprogram, akademin och andra satsningar inom ramen för smarta och hållbara städer nationellt och på regionalnivå.

På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
  • Filter: