• Kunskapsmatrisen

    På socialhallbarhet.se samlar vi flera stödmodeller och verktyg i arbetet för att möta målen om ett socialt hållbart Göteborg. Kunskapsmatrisen är ett av verktygen vi samlat och är en webbaserad kunskapsbank som samlar forskning och kunskap om social hållbarhet. Kunskap i mellanrummen Våra liv utspelar sig ett landskap av grönska, bebyggelse, gator, torg, parker och…