Vi som skriver:

 • Rådet för Hållbara städer
 • Samarbetsparter
 • Övriga

Elcyklar i elfordonspooler kan minska bilanvändning i städer

Elcyklar i elfordonspooler kan minska användningen av bil i städer, men då krävs fler användare och väldimensionerade pooler visar en studie från VTI. Forskare har studerat i vilken omfattning en pool som erbjuder elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar kan bidra till minskad bilanvändning. I projektet GoMate byggdes och testades två elfordonspooler i förtätningsområden. Resultaten visar…

 • Av: Hållbar stad

  Många delar gärna prylar – men inte boyta

  Delningsekonomi blir allt vanligare. Allt fler väljer att hyra, dela eller byta saker med varandra genom till exempel appar och digitala plattformar på nätet eller sociala medier. När det gäller att dela boyta verkar motståndet vara större enligt en undersökning. Enligt Boverket bor nio av tio i en kommun med bostadsbrist. Flexibelt boende kan vara…

  • Av: Hållbar stad

   Viktiga grönområden krymper när Stockholm växer

   Mellan åren 2005 och 2015 har den bebyggda marken i Stockholm ökat med 15 procent. Samtidigt har stadens grönområden krympt visar forskning från KTH som bygger på satellitdata. Med en beräknad befolkningsökning på elva procent mellan åren 2015 och 2020 är Stockholm den nu snabbast växande huvudstaden i Europa. – Vår studie visar att den…

   • Av: Hållbar stad

    Fånga stadens själ

    Alla städer har en själ som kan utvecklas och tas till vara i stadsutvecklingen. Mia Wahlström, teknologie doktor i samhällsplanering, har forskat i städers själ och vad som gör en stad attraktiv. – Många som pratar om stadens identitet utgår endast från hur staden ser ut. Min utgångspunkt har varit hur människor upplever sin stad…

    • Av: Hållbar stad

     ”Den nya bonden bor i lägenhet”

     Sedan 2012 är stadsnära odling en del av fastighetskontoret i Göteborgs ordinarie verksamhet. Stadens markägande organ har ett tydligt politiskt uppdrag och en utökad budget för att utveckla urban odling som en del av ett långsiktigt miljöarbete. I satsningen Stadsbruk erbjuds aktörer att starta småskalig och effektiv odling. Fastighetskontoret i Göteborg har 3000 hektar jordbruksmark…

     • Av: Hållbar stad

      Nio städer får miljonstöd för att bli klimatneutrala 2030

      Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö får finansiering till handlingsplaner med målet att bli klimatneutrala till 2030. – Städerna som beviljats stöd ska ta fram handlingsplaner med ett helhetsgrepp om klimatomställningen och bygga tvärsektoriella innovationsteam med mandat och förmåga att påskynda omställningen till den klimatneutrala staden år 2030, säger Susanne Karlsson,…

      • Av: Hållbar stad

       Vetlanda blir pilotkommun i visionsprojektet Hubville

       Vetlanda är pilotkommun i projektet Hubvilles satsning att bygga en helt hållbar stadsdel från grunden. Målet är att de första invånarna ska kunna flytta in om fem år. Idén bakom projektet Hubville är att städer ska byggas utifrån de tre hållbarhetsfaktorerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det ska vara ett samhälle där invånare och näringsliv lever…

       • Av: Hållbar stad

        Vykort från framtiden – som lär bli low-tech

        Staden och landsbygden, maten och framtiden. Hur ska jordens resurser räcka till när tio miljarder människor ska kunna äta sig mätta? Maja Lindström reflekterar kring omställning och matförsörjning i en värld som blir både trängre och allt mer high-tech. Ingen har undgått rapporteringen från massprotesterna i Frankrike sedan november 2018. Höjda bränslepriser blåste liv i…

        • Av: Maja Lindström

         Nu finns en delegation för cirkulär ekonomi!

         Regeringen meddelade idag att delegationen, med uppgift att stärka omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi, har fått en ordförande och åtta ledamöter. Den 12 april i år inrättades Delegationen för cirkulär ekonomi. Enligt pressmeddelandet är tanken att denna delegation ska ge råd till regeringen, utarbeta en strategi samt identifiera hinder, behov av utbildning och…

         • Av: Hållbar Stad