Eva-Lisa Saksi

Hållbar stad

Inlägg

Många delar gärna prylar – men inte boyta

Delningsekonomi blir allt vanligare. Allt fler väljer att hyra, dela eller byta saker med varandra genom till exempel appar och digitala plattformar på nätet eller sociala medier. När det gäller att dela boyta verkar motståndet vara större enligt en undersökning. Enligt Boverket bor nio av tio i en kommun med bostadsbrist. Flexibelt boende kan vara…

 • Av: Hållbar stad

  Viktiga grönområden krymper när Stockholm växer

  Mellan åren 2005 och 2015 har den bebyggda marken i Stockholm ökat med 15 procent. Samtidigt har stadens grönområden krympt visar forskning som bygger på satellitdata. Med en beräknad befolkningsökning på elva procent mellan åren 2015 och 2020 är Stockholm den nu snabbast växande huvudstaden i Europa. – Vår studie visar att den bebyggda marken…

  • Av: Hållbar stad

   Fånga stadens själ

   Alla städer har en själ som kan utvecklas och tas till vara i stadsutvecklingen. Mia Wahlström, teknologie doktor i samhällsplanering, har forskat i städers själ och vad som gör en stad attraktiv. – Många som pratar om stadens identitet utgår endast från hur staden ser ut. Min utgångspunkt har varit hur människor upplever sin stad…

   • Av: Hållbar stad

    ”Den nya bonden bor i lägenhet”

    Sedan 2012 är stadsnära odling en del av fastighetskontoret i Göteborgs ordinarie verksamhet. Stadens markägande organ har ett tydligt politiskt uppdrag och en utökad budget för att utveckla urban odling som en del av ett långsiktigt miljöarbete. I satsningen Stadsbruk erbjuds aktörer att starta småskalig och effektiv odling. Fastighetskontoret i Göteborg har 3000 hektar jordbruksmark…

    • Av: Hållbar stad