Hélène Littke

Samhällsplanerare, Ekologigruppen

Ekologigruppen

Inlägg

Tät och socialt hållbar stad Komplexa begrepp och enkla lösningar?

I stadsbyggnadsdebatten används hållbarhet och täthet nästan som synonymer och säg den kommun som inte vill vara tät, grön och socialt hållbar! Men när frågorna är komplexa och svårdefinierade – finns det några enkla svar? Med en förtätning av våra städer och orter får vi chansen att använda mark och infrastruktur på ett mer effektivt…

  • Av: Ekologigruppen