Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

Expertis och fördjupad kunskap kan göra skillnad. Den 18 oktober kommer Svenskt Trä till Malmö för att erbjuda just det. Seminariet riktar sig till dig som är projektör, konstruktör eller arkitekt samt till studenter.

Tid: 08.30-16.30
Anmälan: Anmälan till seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

Seminariet är kostnadsfritt men outnyttjad plats som inte avbokats före den 11 oktober 2017 debiteras med 995 kr/plats exklusive moms och fakturaavgifter. Din plats kan kostnadsfritt överlåtas till en kollega.

Avbokning och överlåtelse meddelas till johan.larsson@svenskttra.se.

Program

Moderator: Erik Serrano, Professor, Lunds Tekniska Högskola

08.30 Registrering, mässa och kaffe

09.30 Välkomna!
Mikael Eliasson, Direktör, Svenskt Trä och Jørgen Munch-Andersen, Teknisk ansvarig, Træinformation

09.40 Räcker skogen till mer träbyggande?
Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna

10.00 Konstruktionsdesign i hybrid- och träkonstruktioner
Roberto Crocetti, Professor, träkonstruktion

10.40 Akustik i träkonstruktioner
Pontus Thorsson, Teknisk doktor i akustik, Akustikverkstan AB 

11.20 Mingellunch och mässa

12.30 Fit for BIM – digital integration in the building process (eng)
Thomas Rohner, Professor in timber constructions and BIM, Bern University of Applied Sciences

13.10 Performance of wood constructions in Life Cycle Assessment – Experiences from DGNB certification (eng)
Lau Raffnsøe, Teknisk direktør, Green Building Council Denmark

13.50  Fika, mingel och mässa 

14.30  Världens högsta trähus Mjöstornet: Fokus brandskydd (nor)
Even Andersen, Civilingenjör, Sweco Norge AS

15.10  Valla Berså: Fokus fuktsäkert byggande
Per Karnehed, Civilingenjör, Karnehed Design & Construction AB

15.50  Prisvinnande träarkitektur
Mirjam Hallin, Arkitekt, Tegnestuen Vandkunsten

16.30  Avslut 

På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
  • Filter: