En ny politik för gestaltad livsmiljö

Vi bjuder på eftermiddagsfika och en presentation av den nya politiken för gestaltad livsmiljö, som lämnades av regeringen den 22 februari. Vi låter representanter från olika delar av samhällsbyggnadssektorn reflektera över och kommentera den nya politiken.

Tid: 15.00 – 17.00
Anmälan: IQ Samhällsbyggnads hemsida

Program:

15.00 Eftermiddagsfika står uppdukat

15.30 Välkommen och kort om hur IQ Samhällsbyggnad mobiliserat kring den nya politiken och varför den är viktig – Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad som är dagens moderator

15.40 Huvuddragen i den nya politiken

16.10 Myndighetsperspektivet

16.30 Vad tycker sektorn? Panel

17.00 Avslut

På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
  • Filter: