< >
M T O T F L S

Vi som skriver:

 • Rådet för Hållbara städer
 • Samarbetsparter
 • Övriga

Det hållbara friluftslivet – Tankesmedja för friluftsliv 2019

Agenda 2030 målen knyter ihop de miljömässiga hållbarhetsaspekterna med social, ekonomisk och regional utveckling. Under konferensen visar vi på friluftslivets bidrag till ett hållbart samhälle. Med det menas bland annat hur ekonomi, hälsa, resor, konsumtion, jämlikhet, jämställdhet och hållbart nyttjande av naturen är en del av det hållbara friluftslivet. Anmälan och program Konferensen vänder sig…

 • Av: Naturvårdsverket

  Urban Lunch-time: Medborgardialogens effekter i stadsplanering

  Vad innebär egentligen medborgardialog i svensk stadsplanering och vad har dialoger för effekter på planeringen? Hur kan de förstås i relation till värden som rättvisa, effektivitet och legitimitet? Tid: 11.30-13.00 inklusive en vegetarisk wrap Anmälan (senast 20 maj) Under Urban Lunch-time den 23 maj diskuterar forskarna Nazem Tahvilzadeh och Moa Tunström ämnet dialogprocesser med avstamp…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Södertörnsmodellen: Slutkonferens

   Södertörnsmodellen startade år 2013 – Samverkan för hållbar stadsutveckling. Under våren 2019 avslutas projektet och under slutkonferensen delar projektets medverkande med sig av resultatet. Tid: 09.30 - 16.00 Anmälan och mer information Under dagen får du veta allt om: Södertörnsmodellens samverkan. Så har projektet fått aktörer från kommun, akademi och näringsliv att samverka för hållbara städer.…

   • Av: Södertörnsakademin

    Stockholm Urban Forum: Co-creation för Agenda 2030 i Stockholmsregionen

    Samtidigt som Stockholm växer är ekosystemen under påfrestning och de sociala klyftorna ökar. För att säkra en social-ekologiskt hållbar utveckling i staden och regionen krävs ett holistiskt angreppssätt, ett långsiktigt perspektiv och social innovation. Hur kan co-creation, där olika aktörer och sektorer är aktiva deltagare i stadsutvecklingsprocessen, bidra till genomförandet av Agenda 2030  i Stockholmsregionen? Anmälan…

    • Av: Mistra Urban Futures Stockholmsnod
     På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
     • Filter: