< >
M T O T F L S

Vi som skriver:

 • Rådet för Hållbara städer
 • Samarbetsparter
 • Övriga

Almedalen 2019: Minskar polariseringen mellan stad och landsbygd med bättre platsutveckling?

Platsutveckling är ett begrepp för nya sätt att utveckla städer och landsbygder. Idag finns flera metoder men det är ofta oklart vilka samhällsutmaningar de försöker hantera. Hur utvecklar vi platser på rätt sätt om vi har som mål att stärka demokrati, få bättre integration och minskad polarisering? Tid: 16.45–17.30 Mer information om evenemanget Förändringar i…

 • Av: Mistra Urban Futures

  Almedalen 2019: ”Social washing” – eller förändring på riktigt?

  Hur skapar vi ett mer socialt hållbart samhälle? Vad kan det innebära och går det ens att åstadkomma? Mål och regler finns, men vi behöver testa metoder och arbetssätt som ger mer rättvisa och inkluderande städer, kommuner och regioner. Tid: 11.45-12.30 Mer information om evenemanget Kan man verkligen planera ett samhälle till att bli mer…

  • Av: Mistra Urban Futures

   Almedalen 2019: Rådet för hållbara städer – möjligheter för hållbar stadsutveckling

   Helhetssyn var nyckelordet när Regeringen bildade Rådet för hållbara städer, där 13 statliga myndigheter har uppdraget att skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling. Vad krävs på kort och lång sikt för att kommuner ska kunna utvecklas till gröna och trygga städer, där människor möts och innovationer skapas? Välkommen på paneldiskussion! TID: Kl. 13.00 – 13.45 Människan…

   • Av: Rådet för Hållbara städer

    Workshop: Ta chansen att tycka till om nästa forskningspolitiska proposition

    Forsknings- och innovationsfrågorna behandlas vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. IQ Samhällsbyggnad samordnar för tredje gången ett sektorsgemensamt inspel till den proposition som förväntas komma hösten 2020. Tid: kl 13.00-16.30 Mer information och anmälan till workshopen Att lämna inspel till propositionerna är ett bra tillfälle att lyfta fram vad sektorn…

    • Av: IQ Samhällsbyggnad

     International Transdisciplinarity Conference 2019 - Joining Forces for Change

     Our societies are facing critical points in their development, where large challenges are becoming increasingly difficult to handle. Numerous conflicts and complexities are surfacing – to which we can see societies responding with fragmentation, intolerance and exclusion. Date: 10-13 September 2019 Location: Gothenburg, Sweden More information and registration: www.transdisciplinarity.ch/itd2019 One way to address such developments…

     • Av: Mistra Urban Futures
      På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
      • Filter: