< >
M T O T F L S

Vi som skriver:

 • Rådet för Hållbara städer
 • Samarbetsparter
 • Övriga

Får barnen plats i framtidens städer? En konferens om barnperspektivet i svensk stadsplanering

Sverige var under 1900-talet internationellt känt för god stadsplanering med barnens behov i fokus. Men idag visar nationella studier att svenska skolgårdar krymper och barns självständiga rörelse är begränsad. Vem värnar om barnens rätt till en skola som ger förutsättningar för en jämlik hälsa? Tid: 10.00–16.30 Anmäl dig här senast den 6 mars  De närmaste…

 • Av: ArkDes, Boverket, Arwidssonstiftelsen, Movium

  Renoveringsdagen 2019

  Den sjätte Renoveringsdagen fokuserar på genomförda renoveringsprojekt. 2019 samordnar Nationellt Renoveringscentrum konferensen med EU-projektet Cityfied som i Sverige drivs av IVL Svenska miljöinstitutet, LKF, Kraftringen och Lunds kommun. Anmälan och mer information Program 27 mars 9.30-10.00 Registrering och kaffe 10.00-10.10 Inledning 10.10-11.30  Boverket, Energimyndigheten, Lunds kommun 11.30-12.30 Lunch 12.30-14.30 Bostadsbolagen/hyresgästföreningen presenterar renoveringsprojekt Effektproblematiken Översiktlig presentationer av projekten…

  • Av: Nationellt renoveringscentrum & Lunds kommun

   Publika parker och stadsrum 2019

   Torsdag 4 april 2019 i Malmö, på Malmö Live är det dags för konferensen Publika parker och stadsrum 2019. Årets tema är Stan är full av vatten! Anmälan och mer information Publika parker och stadsrum är den populära mötesplatsen för alla som jobbar med publika parker och stadsrum i offentlig eller privat regi. Den 4…

   • Av: Movium

    Hållbarhetsveckan i Lund: Transforming our world

    Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där universitetet, Lunds kommun, organisationer och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet! I år går veckan av stapeln den 8 till 13 april på temat "Transforming our World" - med fokus på de globala målen för hållbar utveckling. Det blir en vecka med både diskussion…

    • Av: Lunds kommun

     Stockholm Urban Forum: Co-creation för Agenda 2030 i Stockholmsregionen

     Samtidigt som Stockholm växer är ekosystemen under påfrestning och de sociala klyftorna ökar. För att säkra en social-ekologiskt hållbar utveckling i staden och regionen krävs ett holistiskt angreppssätt, ett långsiktigt perspektiv och social innovation. Hur kan co-creation, där olika aktörer och sektorer är aktiva deltagare i stadsutvecklingsprocessen, bidra till genomförandet av Agenda 2030  i Stockholmsregionen? Anmälan…

     • Av: Mistra Urban Futures Stockholmsnod
      På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
      • Filter: