< >
M T O T F L S

Vi som skriver:

 • ArkDes
 • Plattformen
 • Samarbetsparter
 • Övriga

Goda krafter som gör skillnad i särskilt utsatta områden

Välkommen till en eftermiddag där vi fortsätter diskussionen om hållbar social bostadspolitik. Tid: 13.00–16.30 Anmäl dig här Den här gången fokuserar vi på arbetet i socioekonomiskt utsatta områden och hur olika aktörer och initiativ kan bidra till att vända utvecklingen. Vi tar avstamp i regeringsarbetet med segregation i form av Delegationen mot segregation. Vi får…

 • Av: IQ Samhällsbyggnad

  Grön Blå Svart Grå – en kurs om gröna och blå lösningar i den cirkulära staden

  Välkommen till kursen Grön Blå Svart Grå som fokuserar på den allt viktigare blågröna infrastrukturen i våra täta städer! Anmälan och mer information Vad finns det för systemlösningar? Hur kan de på bästa sätt gynna ekosystemtjänster, klimatanpassning och samtidigt bli mer hållbara sett till vattenförbrukning, filtrering och samhällets fosforanvändning? Genomgående i kursen behandlas implementering av biokol i…

  • Av: C/O City

   E2B2 årskonferens 2019

   Vill du veta mer om den senaste forskningen inom energieffektivt byggande och boende? Den 7 februari 2019 är det äntligen dags för E2B2s årskonferens! Anmälan och mer information Helena Blomquist, känd journalist och programledare, är moderatorn som lotsar oss genom dagen. Programmet bjuder bland annat på senaste nytt om energieffektivt byggande och boende där du…

   • Av: IQ Samhällsbyggnad

    Seminarium: Hur skapas meningsfulla deltagandeprocesser?

    ArkDes och Arkitekter utan gränser bjuder in till ett miniseminarium om deltagandeprocesser. Att involvera invånare i stadsutvecklingsprocesser på ett meningsfullt sätt är en stor utmaning. Under seminariet presenteras erfarenheter från projekt som testat nya metoder för kunskapsutbyte och dialog. Anmäl dig till seminariet Projektpresentationer In Situ Studio Bhubaneswar Cuttack, Arkitekter utan gränser Under hösten 2018…

    • Av: ArkDes & Arkitekter utan gränser

     Tryggare kan ingen vara? Hur arkitektur och design kan bidra till ökad trygghet

     Sverige är ett av världens tryggaste länder att bo i enligt Safe Cities Index 2017.  Ändå känner sig fler otrygga. Vad det beror det på? Välkommen till en konferens om planeringens, arkitekturens och designens roll i det trygghetsskapande arbetet! Anmäl dig till konferensen ArkDes, Boverket och BRÅ bjuder tillsammans med Försvarshögskolan in till en konferens…

     • Av: ArkDes, Boverket, BRÅ, Försvarshögskolan
      På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
      • Filter: