Andreas Anderholm Pedersen

Andreas Anderholm Pedersen är nationalekonom och arbetar just nu inom projektet Malmö Innovationsarena med att utreda alternativa finansieringsmodeller för hållbar stadsutveckling.

Malmö Innovationsarena

Inlägg

Hur kan stadsutveckling finansieras i framtiden?

Allt fler hävdar att vi står vid en ”tipping-point”, en situation där det när som helst kommer att börja flöda in pengar som söker hållbara investeringar. Då gäller det att vi som arbetar med hållbarhet är redo. Vi måste veta var det krävs investeringar för att skapa hållbarhet och ha rätt verktyg på plats som…

  • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna