Linnea Näsman

Samhällsplanerare

Malmö Stad

Inlägg

Samutnyttjande för ett hållbart Malmö

Samutnyttjande som sker på rätt sätt har potential att skapa naturliga mötesplatser för människor. Det kan också vara en del av lösningen på flera av de utmaningar som Malmö står inför. Resurseffektiv markanvändning blir allt mer angeläget ur en mängd perspektiv, särskilt i urbana miljöer som ofta strävar efter förtätning. Samutnyttjande kan vara en del…

  • Av: Malmö Stad