Juliet Leonette-Lidgren

Projektledare MEST-plan

Hållbart Malmö

Inlägg

Planera in ekosystemtjänsterna!

Allt tyder på att ekosystemtjänsterna i stadsmiljön behöver skyddas i större utsträckning. Med ett nytt sätt att tänka kan vi till och med stärka dem. Projektet Malmö Ekosystemtjänster – MEST – undersöker om, och i så fall var, hur och när i planprocessen det är lämpligt att ta hänsyn till ekosystemtjänster.

  • Av: Malmö stad