Åse Andreasson

Arkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Malmö

Malmö stad

Inlägg

Samarbete vid planering av Lindängens Centrum

Planering av Lindängens centrum i Malmö har pågått under flera år och nu har samrådsperioden för det nya detaljplaneförslaget avslutats. Malmöborna i Lindängen har många gånger fått svara på vad de tycker om sitt område, och det är resultatet av dessa dialoger och samtal som ligger till grund för planarbetet. Mycket lite har hittills förändrats…

  • Av: Hållbart Malmö