• Lerums kommun

  Lerums kommun deltog i projektet för att lyfta klimat- och energifrågorna generellt tillsammans med planprocesser och projekt i kommunen. Överlag innebar deltagandet att kommunen arbetade med att bryta upp stuprörsplanering, genom att aktivt få in fler kompetenser och erfarenheter i planprocesser.
 • Sala kommun

  Sala kommun har sedan en lång tid haft en framträdande position i miljöarbetet, bland annat genom projektet Vår bit av jorden, Plan för Sala ekokommun och ett tidigt engagemang i Sveriges ekokommuner. Ett naturligt steg i detta blev att medverka i Uthållig kommuns projekt Fysisk planering för ett hållbart samhälle, mellan 2009-2011. Sala deltog i…
 • Samhällsutveckling- hållbara och smarta städer på Energiutblick

  På Energimyndighetens konferens Energiutblick den 13-14 maj var Samhällsutveckling – hållbara och smarta städer ett av tre temaområden. Hur ser vardagslivet i en hållbar stad ut år 2053 och vilka lösningar behövs för att nå dit? Hur kommer vardagslivet i staden se ut år 2053? Vilken livsstil och vilka tekniska lösningar har gjort att det…
 • Politisk förankring nyckel till hållbart resande i Moheda

  Alvesta kommun arbetade med nya metoder för att öka hållbarhetsgraden i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för stadsdelen tätorten Moheda. Som en följd av detta fick man såväl en FÖP med fokus på hållbarhet som bättre samarbete mellan förvaltningsgränser och med allmänheten.
 • Smarta städer i ny pod

  Behöver Sverige bli bättre på att exportera sitt kunnande inom hållbar stadsutveckling? Vilken roll har Energimyndigheten i arbetet med att driva utvecklingen framåt mot mer hållbara och smarta städer? Mattias Höjer, professor på KTH och Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council ger sin syn på hållbara och smarta städer och pekar ut några…
 • Sätt människan i centrum

  Strax innan jul samlades ett sjuttiotal deltagare på Folkets hus i Stockholm för att diskutera hållbar stadsutveckling med koppling till energiområdet, och hur Energimyndigheten kan bidra till att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och hållbara städer. Hearingen inleddes med en presentation av några av de befintliga projekt som Energimyndigheten stödjer. Smarta nät för ett…
 • Hållbar planeringsprocess i Västervik

  Nybyggd biogasstation för bilar. Foto: Västerviks kommun 2007 beslutade Västervik kommun att revidera sin översiktsplan. Man deltog vid den här tiden i Energimyndighetens program Uthållig kommun och projektet ”Fysisk planering för en hållbar utveckling”. Det sistnämnda drevs under Uthållig kommun och syftade till att föra in ett energi- och hållarhetsperspektiv i planeringsprocessen i de medverkande…
 • Från Eskilstuna till Wuxi

  Fotograf: Suzanne Durkfelt Den traditionella sörmländska industristaden Eskilstuna har vid en första anblick kanske inte så mycket gemensamt med den snabbt växande staden Wuxi i närheten av Shanghai. Men sett från oss på Energimyndigheten finns i båda dessa städer exempel på två väldigt olika projekt med samma syfte – att bidra till en hållbar stadsutveckling.…
 • Vilken roll har den hållbara staden i ett hållbart energisystem?

  Fotograf: Per Westergård Eller ska man vända på det och fråga vilken roll ett hållbart energisystem har för utvecklingen mot hållbara städer? Energimyndigheten har tagit initiativ till en utredning om ett hållbart energisystem efter 2020 och arbetar nu som bäst med att identifiera vilka som är de viktiga knäckfrågorna. Förutom kärnkraftens roll i framtiden, tillgången…
 • Transportsnål planering i snöig juletid

  fotograf Per Westergård De första snöstormarna för året har passerat och vi tycks stå inför en vit jul. Finns det något som framkallar en debatt om transportsystemet så är det våra årliga snöstormar, särskilt i kombination med resor hem till nära och kära under julledigheterna. Snöproblemen visar helt enkelt hur beroende vi är av transporter.…