Maria Nimvik Stern

Processledare för En bättre sits, Mälardalsrådets process om infrastruktur och transportfrågor i Stockholm-Mälarregionen.

Mälardalsrådet

Inlägg

Visionär infrastrukturpolitik – utopi eller måste?

I årets Almedalsvecka arrangerar vi i Mälardalsrådet tillsammans med Handelskammaren Mälardalen ett seminarium med just ovanstående rubrik. Med denna vill vi lyfta frågor kring järnvägsnätet – både behov av nybyggnad och underhåll av befintligt system. Kan eller måste vi ha en mer visionär infrastrukturpolitik för att möta de stora behoven? Bristerna i dagens system drabbar…

 • Av: Mälardalsrådet

  Infrapolitik och samarbete i Östra Mellansverige

  Förra veckan var det dags för kickoff och nystart i den politiska processen En Bättre Sits där sju län samarbetar i infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. Nu välkomnar vi många nya politiker in i det storregionala samarbetet med en tydlig målsättning – att stärka de regionala sambanden och underlätta för människor att bo och verka i hela…

  • Av: Mälardalsrådet

   En Bättre Sits och Sverigeförhandlingen

   För någon vecka sedan blev Mälardalsrådet inbjudna att tala på SKL:s seminarium om Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen, som nu pågår, arbetar med planering och finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och finansiera samt påverka utbyggnaden. I uppdraget ingår också att…

   • Av: Mälardalsrådet

    En bättre sits – för nästan 4 miljoner invånare

    Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland – Vi är sju län med närmare 4 miljoner invånare. Tillsammans arbetar vi sedan flera år tillbaka i infrastruktur- och transportfrågor under begreppet ”En Bättre Sits”. Här samlas politiker, tjänstemän och näringsliv i ett omfattande nätverk för att utveckla det storregionala samarbetet med målet om en sammanhållen…

    • Av: Mälardalsrådet