IQ Samhällsbyggnad

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Lunds kommun

Mistra Urban Futures

Nationell samverkan Innovationsplattformarna

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Naturskoleföreningen

Riksantikvarieämbetet

Situation Sthlm

Spårvagnsstäderna

Mycket snack om cykel – men bilen fortsatt stark

Översiktsplaner, policys, riktlinjer och cykelprogram betonar hållbara transportslag. Ändå har bilen fortfarande en särställning. Politiskt ledarskap för att främja cyklandet och utmana bilismen som norm verkar saknas. En forskargrupp vid K2 drar slutsatsen efter att ha analyserat planeringsdokument som rör cykelinfrastruktur i Malmö, Mölndal, Norrköping, och Örebro. När olika grupper gör anspråk på samma yta…

 • Av: K2

  C/O City har blivit en medlemsförening! 

  Projektet C/O City är avslutat men resultaten och lärdomarna drivs vidare av en ideell förening. Syftet med föreningen är att uppmärksamma och belysa värdet av urbana ekosystemtjänster och bidra till ökad kunskap inom samhällsbyggnadssektorn. Det långsiktiga målet är att ekosystemtjänster blir en naturlig och integrerad del av planeringen i allt samhällsbyggande. Föreningen heter C/O City. Föreningen…

  • Av: C/O City

   Rösta fram din favoritstad! Och bidra till att den blir mer hållbar Den globala kampanjen We Love Cities är igång

   Världens städer avgör om vi klarar klimatet! Därför uppmärksammar WWF just nu städer världen över för deras arbete med klimat och hållbar stadsutveckling. We Love Cities är en global kampanj som i år engagerar 50 städer från 21 länder som tillsammans representerar över 100 miljoner människor. Kampanjen är nu inne på sin sista vecka. Besök…

   • Av: Världsnaturfonden WWF

    Innovation som verktyg för att driva och mäta hållbar stadsutveckling Almedalsveckan 2018

    Nationell samverkan mellan innovationsplattformar arrangerar två aktiviteter under Almedalsveckan - båda om stadens kraft och möjligheter. Fokus kommer ligga på metodutveckling, systemförändring och utvecklingsmöjligheterna för hållbara städer. Välkommen att lyssna, diskutera och samverka tillsammans med oss. I videon berättar Anna-Karin Stoltz Ehn, projektledare för samverkan mellan innovationsplattformarna, om vad innovationsplattformarna ska göra i Almedalen. Vill…

    • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

     Om torg och tillhörighet

     Vad krävs för att torg ska stärka de sociala sammanhangen för människorna i en stad? Kan Verkstadspooler med sjudande föreningsliv vid och på torg göra att färre antal människor lämnas i ofrivillig ensamhet? Tvärt emot vår tids individcentrerade livsstilar är vi människor i grunden ett flockdjur. Inte nog med att tillhörigheten till en stam uppfyller…

     • Av: Urbio

      Besökare från hela Europa drar lärdomar av projektet Cityfied i Lund

      Under två varma dagar i maj så fick Lund besök av deltagare från flera europeiska städer och forskningsinstitut. Syftet med besöket var att ta del av det renoverings- och energieffektiviseringsarbete som genomförts i Lund inom EU-projektet Cityfied. Representanter från Turkiet, Spanien, Tyskland, Italien, Portugal och Sverige deltog i det studiebesök som arrangerades på Linero i…

      • Av: Lunds kommun

       Utbildning matchas med näringsliv – för en starkare region

       Sju län tar gemensamt fram en översiktsbild av den storregionala arbetsmarknaden och dess kompetensbehov – med sikte på ett nytt storregionalt samarbete liknande En Bättre Sits, Mälardalsrådets väletablerade infrastrukturella samarbete. Vi behöver hjälpas åt och vi behöver höja tonen och överföra ny kunskap om hur det här ser ut och fungerar, säger Irén Lejegren (S),…

       • Av: Mälardalsrådet

        Kan nya bostäder få fler att resa hållbart?

        Hur kan bostadshusets design göra det möjligt för fler att välja cykel, kollektivtrafik och smart mobilitet, istället för bilen? En forskargrupp vid K2 har beviljats 5,67 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten för att studera den saken. Att arbeta med så kallade piloter är ett sätt att skapa innovativa och energieffektiva lösningar genom försöksverksamheter eller…

        • Av: K2

         Forskningssamarbete – viktigt arv efter Vision Älvstaden

         Globala nyckelfrågor som klimatförändringar, politisk instabilitet och världsekonomi, och dess följder, spelade stor roll när Vision Älvstaden togs fram. Göteborgs Stad lyfter fram vikten av att samarbeta med forskare. När Älvstaden - Nordens största stadsutvecklingsprojekt - och Frihamnen projekterades stod de inblandade aktörerna inför en rad utmaningar, som exempelvis klimatförändringarna. Klimatanpassad stadsstruktur: scenarier för framtida…

         • Av: Mistra Urban Futures