Maria Höök

Arkitekter utan gränser

Arkitekter utan Gränser

Inlägg

Offentliga vardagsrum på Nairobis gator

De offentliga rummen är på många sätt städernas sociala hjärtan. De är ett viktigt redskap och en viktig arena för arbetet med social hållbarhet, rättvisa och öppenhet. I Nairobi, där de offentliga rummen är få, har Arkitekter utan gränser arbetat med projekt där medborgarna tar sina gator i anspråk. Vikten av offentliga rum i våra…

  • Av: Arkitekter utan gränser