• ”Amiralsstaden från början till slut”

  Sedan i höstas följer Alicia Smedberg, doktorand vid Malmö universitet, Amiralsstaden som en del av hennes avhandlingsarbete: – Jag hoppas kunna följa Amiralsstaden från början till slut. Det kommer nog vara en av mina större fallstudier. Alicia Smedberg har en bakgrund som grafisk designer och har sedan tidigare bedrivit forskning om designmetodik i Skottland, där…
 • Amiralsstadens ny inredda lokal. Foto: Emir Mujezinovic

  Amiralsstaden: Ett hem för alla

  En inbjudande och välkomnande lokal, som känns som ett hem. Det var målet när Nicole Bustos Borquez, Somia Fasihi och Emir Mujezinovic satte igång att inreda Amiralsstadens lokal vid Enskifteshagen i Malmö. – På spanska säger vi ”mi casa, su casa”. Vi började därför med att fundera över hur vi kunde göra om i lokalen,…
 • Anna och Mardy gör i ordningen utställningen av de första filmerna i stadshusets foajé.

  ”Vi vill visa människorna bakom statistiken”

  Det pratas mycket om storytelling i myndighetskommunikation. Om hur de producerar och sprider berättelser till medborgare, men vi tror också på det omvända - att medborgare kan dela sina berättelser med myndigheter, berättar Anna Holmwood, producent och medlem av ett medborgardrivet produktionsteam i Amiralsstaden. Under hösten och vintern har det medborgardrivna produktionsteamet bestående av Anna…
 • Invigning av biblioteks- och tandläkarplatsen

  Den 16 december invigde fastighetsägaren Trianon två nya platser vid Rosengårds centrum i Malmö. Platserna har tagits fram tillsammans med ungdomar i området, Disorder och Malmö stad. Under våren genomförde Disorder en dialogprocess med barn och unga i området, där de fick bidra med idéer om hur utomhusmiljöerna runt Rosengårds centrum kunde göras om. Deras…
 • Hans Majestät Kungen sitter i stolen designad av barn från Rosengårdsskolan. Foto: Kungliga Ingenjörsakademi

  Kungens stol: Ett omöjligt uppdrag tyckte de flesta!

  Den 30 november besökte Hans Majestät Konungen Amiralsstadens lokal vid Enskifteshagen i Malmö. Där fick Kungen bland annat höra om arbetet med att involvera medborgare och andra aktörer i området, och sitta i en speciell stol. – Vi berättade om vårt arbete med att involvera såväl medborgare som andra aktörer att utveckla området. Även Anna…
 • Anna Wachtmeister och Akbarnazim Modan.

  ”Processen är lika viktig som resultatet”

  Hur kan vi öka Malmöbornas delaktighet i att utveckla staden? Det är frågan som Anna Wachtmeister och Akbarnazim Modan undersöker och testar i Amiralsstaden. Med sina erfarenheter av att arbeta utomlands och för FN, för Anna Wachtmeister och Akbarnazim Modan med sig många nya idéer och perspektiv till svensk stadsutveckling, menar Sophia Bescher, projektledare Amiralsstaden, och fortsätter: – I Sverige kan…
 • Workshop i samarbete med ungdomar från tegelhuset våren 2017. Disorder tittade på inspirationsbilder på platser från hela världen och ungdomarna gjorde en gemensam mood board. Foto: Disorder.

  Bra utemiljöer för barn och unga

  Säkra och bra utemiljöer för barn och unga är målet med Disorders arbete inom Amiralsstaden. Det menar landskapsarkitekten Johanna Bratel, som är den ena halvan av det Malmöbaserade landskapsarkitektkollektivet. Tillsammans med sin kollega Karin Andersson driver Johanna dialoger och utvecklingsarbeten i området för att utveckla och förbättra utomhusmiljöerna. Redan år 2015 började Karin och Johanna…
 • Från vänsterisa Soltan Taifour, Lisa Stolth och Cibele Guimaraes.

  ”Alla platser har en specifik funktion”

  När, till vad och av vem används platsen? Det är tre centrala frågor i Lisa Stolths, Soltan Taifours och Cibele Guimaraes studie av offentliga platser i Sofielund, Annelund, Östra Sorgenfri, Emilstorp och Rosengård, som en del av ett arbete inom Amiralsstaden. Varje morgon, eftermiddag och kväll observerar Lisa, Soltan och Cibele åtta offentliga platser i…
 • "Fyra stadsdelar möts och påverkas"

  Marianne Dock på stadsbyggnadskontoret i Malmö om nya stationen i Rosengård

  – När vi tidigare diskuterat stadsutveckling för både Amiralsgatan och Rosengårdsstråket har det inte funnits någon riktig drivkraft för området så att folk har vågat satsa. Men nu tror vi att Rosengårds station kommer att ändra på det, säger Marianne Dock.
 • Conny Ragnarp, projektledare på gatukontoret och Marianne Dock, programarkitekt på stadsbyggnadskontoret, ute i området där Rosengårds station blir länken som ska knyta ihop området med den kommande persontrafiken på Kontinentalbanan.

  Ny pendel binder samman Malmö

  Redan 2011 beslutades det i Malmös kommunfullmäktige om en ny trafiklösning som fick namnet Malmöringen. Sedan dess har ett annat förslag – Malmöpendeln – seglat upp som det hetaste förslaget. Conny Ragnarp, projekledare på Malmö gatukontor, benar ut de olika alternativen.