Rådet för Hållbara Städer

Drönare som en del av den smarta hållbara staden

Urban ICT Arena och IQ Samhällsbyggnad genomför med finansiering från Vinnova en förstudie till en öppen testbädd – Urban Drone Testbed – som skapar förutsättningar för en ny typ av infrastruktur i luftrummet. Användningen av drönare ökar över hela världen och Sverige är inget undantag. Med hjälp av den snabbt framväxande drönartekniken kan nya tjänster…

 • Av: IQ Samhällsbyggnad

  Lund: Att låta bilen stå i en pendlarregion

  Som en liten kommun i en stor pendlar-region har Lund lyckats göra tre fjärdedelar av alla resor hållbara. Bilen får allt oftare stå kvar på parkeringen. Det går på tvärs mot utvecklingen i övriga Sverige, där vi kör allt längre med våra bilar. Hur har staden lyckats? WWF träffade Linda Birkedal som jobbar på Lunds…

  • Av: Världsnaturfonden WWF

   Pune: ritar om både staden och människorna

   Luftföroreningar orsakar miljontals dödsfall varje år. Frågan är lika akut som klimatförändringarna, så tänk om vi kunde lösa båda problemen samtidigt? Det är vad staden Pune tänker göra genom att få invånarna att promenera, cykla och resa med offentliga fortskaffningsmedel. Målet nås genom att man ritar om själva staden. Delstaten Maharashtra ligger i väster, nära…

   • Av: Världsnaturfonden WWF

    The Nordic Report 01  – Sextio exempel på hållbar produktion och konsumtion

    I boken The Nordic Report 01 finns sextio goda exempel samlade med syfte att sprida kunskap om hållbar produktion och konsumtion i enlighet med FN:s globala mål 12 i Agenda 2030. Boken ges ut av SUSTAINORDIC med mål att positionera Norden internationellt och stimulera till utvecklingen av nationella policies inom området gestaltad livsmiljö. SUSTAINORDIC är…

    • Av: SUSTAINORDIC

     Oändliga möjligheter med BIM

     En digital tvilling till Kiruna kan skapas med BIM- och GIS-teknik. Den kan användas som en gestaltning av det nya Kiruna. I februari arrangerade Kiruna Sustainability Center en introduktion till Building Information Modeling. Building Information Modeling (BIM) handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet. BIM innebär att en 3D-modell skapas…

     • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

      Mest lästa artiklarna

      Årlig Rapport 2019

      Varje år publicerar Rådet för hållbara städer en rapport på Hållbar Stad. I rapporten redovisas hur de 11 myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Rådets arbete under 2018 har handlat om att starta upp, bemanna och organisera sitt uppdrag. Det har skapats ett expertnätverk, ett kansli,…

      Av: Rådet för hållbara städer

      Social hållbarhet – en fråga för och utanför samhällsplaneringen

      Den fysiska planeringen kan inte ensam skapa ett socialt hållbart och inkluderande samhälle. Men den kan bidra till att dämpa boendesegregationens konsekvenser, främja möten mellan människor och ge invånare inflytande över samhällets utveckling. Social hållbarhet måste bli en naturlig och bärande del i all stadsplanering. Överallt går att läsa om vikten av en socialt hållbar…

      Av: Ekologigruppen

      Utlysning: Hållbara vistelsemiljöer

      Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyses upp till 120 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till kunskapsutveckling för att stärka städerna och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer. Alla samhällen, i såväl städer som på landsbygden, står idag inför många utmaningar för att kunna ställa om till att bli mer…

      Av: Formas

      Delningsekonomin är här – på gott och ont

      Att dela på saker är mänskligt och det kan utan tvivel göra oss mer resurseffektiva och hållbara. Detta är en av flera anledningar till att intresset för delningsekonomin nu ökar på en global skala. Men allt som oftast är vi inte beredda på delningsekonomins konsekvenser och det kan då leda till obehagliga, kanske till och…

      Av: Älvstranden Utveckling
      Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling.

      Kalendarium

      Gå till kalendariet
      På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
      • Filter: