Rådet för Hållbara Städer

”Den nya bonden bor i lägenhet”

Sedan 2012 är stadsnära odling en del av fastighetskontoret i Göteborgs ordinarie verksamhet. Stadens markägande organ har ett tydligt politiskt uppdrag och en utökad budget för att utveckla urban odling som en del av ett långsiktigt miljöarbete. I satsningen Stadsbruk erbjuds aktörer att starta småskalig och effektiv odling. Fastighetskontoret i Göteborg har 3000 hektar jordbruksmark…

 • Av: Hållbar stad

  Nio städer får miljonstöd för att bli klimatneutrala 2030

  Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö får finansiering till handlingsplaner med målet att bli klimatneutrala till 2030. – Städerna som beviljats stöd ska ta fram handlingsplaner med ett helhetsgrepp om klimatomställningen och bygga tvärsektoriella innovationsteam med mandat och förmåga att påskynda omställningen till den klimatneutrala staden år 2030, säger Susanne Karlsson,…

  • Av: Hållbar stad

   Vetlanda blir pilotkommun i visionsprojektet Hubville

   Vetlanda är pilotkommun i projektet Hubvilles satsning att bygga en helt hållbar stadsdel från grunden. Målet är att de första invånarna ska kunna flytta in om fem år. Idén bakom projektet Hubville är att städer ska byggas utifrån de tre hållbarhetsfaktorerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det ska vara ett samhälle där invånare och näringsliv lever…

   • Av: Hållbar stad

    Nu ska Kirunas framtida energisystem byggas

    Kiruna står inför en unik möjlighet och utmaning. Stadsomvandlingen skapar förutsättningar för att ta trappstegskliv i utvecklingen av grundläggande stora infrastruktursystem. Ett sådant system är energisystemet. Kiruna Sustainability Center anordnade i slutet av maj två intensiva innovationsdagar där olika scenarion, möjligheter och lösningar kring ett nytt energisystem diskuterades bland deltagare från Tekniska Verken, LKAB, Kirunabostäder,…

    • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

     Mest lästa artiklarna

     Bilfria bostadsgårdar med ekosystemtjänster är förutsättning för hållbar stad

     Dagens politiska krav på bilparkeringar inom bostadskvarteret stryper möjligheterna för viktiga ekosystemtjänster i staden. I förlängningen leder kravet inte bara till stadsdelar med svaga grönstrukturer, översvämningar och lågt grundvatten utan även dyrt bostadsbyggande. Ett nollkrav på bilparkering inom bostadskvarteret skulle möjliggöra stora sociala, miljömässiga och ekonomiska värden till stadsborna. När e-handel och nya mobilitetstjänster dessutom…

     Av: Urbio

     Vetlanda blir pilotkommun i visionsprojektet Hubville

     Vetlanda är pilotkommun i projektet Hubvilles satsning att bygga en helt hållbar stadsdel från grunden. Målet är att de första invånarna ska kunna flytta in om fem år. Idén bakom projektet Hubville är att städer ska byggas utifrån de tre hållbarhetsfaktorerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det ska vara ett samhälle där invånare och näringsliv lever…

     Av: Hållbar stad

     Att hitta lugnet på taket

     En allt mer vanligt förekommande ingrediens i dagens stadsbyggande är att ta tillvara på takens potential att fungera som platser för rekreation. Både bostadshus och byggnader för kontor- och handel förses med utomhusanläggningar på taken med både grönyta och vistelseyta. Är detta en trend vi kommer se mer av framöver? Taklandskap kan aldrig ersätta det…

     Av: Urbio

     Oändliga möjligheter med BIM

     En digital tvilling till Kiruna kan skapas med BIM- och GIS-teknik. Den kan användas som en gestaltning av det nya Kiruna. I februari arrangerade Kiruna Sustainability Center en introduktion till Building Information Modeling. Building Information Modeling (BIM) handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet. BIM innebär att en 3D-modell skapas…

     Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna
     Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling.

     Kalendarium

     Gå till kalendariet
     På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
     • Filter: