Elektrifierade fordon är en möjlighet för den hållbara staden

Utvecklingen av både lätta och tunga elfordon sker i oerhört snabb takt. Det är inte längre en fråga om merparten av våra fordon kommer vara eldrivna, utan snarare när. Detta måste vi bära med oss i stadsutvecklingen om vi ska kunna ta tillvara på de möjligheter som elektrifieringen av fordon skapar. Bara i Sverige beräknas…

 • Av: Älvstranden Utvecklig

  Mycket snack om cykel – men bilen fortsatt stark

  Översiktsplaner, policys, riktlinjer och cykelprogram betonar hållbara transportslag. Ändå har bilen fortfarande en särställning. Politiskt ledarskap för att främja cyklandet och utmana bilismen som norm verkar saknas. En forskargrupp vid K2 drar slutsatsen efter att ha analyserat planeringsdokument som rör cykelinfrastruktur i Malmö, Mölndal, Norrköping, och Örebro. När olika grupper gör anspråk på samma yta…

  • Av: K2

   Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

   Ansök nu

   Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande, som gäller år 2018-2020. Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.  Under 2018 kommer det att vara en ansökningsomgång som pågår från den 1 augusti till och med den 8 oktober. Vem kan söka? Juridiska…

   • Av: Boverket

    C/O City har blivit en medlemsförening! 

    Projektet C/O City är avslutat men resultaten och lärdomarna drivs vidare av en ideell förening. Syftet med föreningen är att uppmärksamma och belysa värdet av urbana ekosystemtjänster och bidra till ökad kunskap inom samhällsbyggnadssektorn. Det långsiktiga målet är att ekosystemtjänster blir en naturlig och integrerad del av planeringen i allt samhällsbyggande. Föreningen heter C/O City. Föreningen…

    • Av: C/O City

     Rösta fram din favoritstad! Och bidra till att den blir mer hållbar Den globala kampanjen We Love Cities är igång

     Världens städer avgör om vi klarar klimatet! Därför uppmärksammar WWF just nu städer världen över för deras arbete med klimat och hållbar stadsutveckling. We Love Cities är en global kampanj som i år engagerar 50 städer från 21 länder som tillsammans representerar över 100 miljoner människor. Kampanjen är nu inne på sin sista vecka. Besök…

     • Av: Världsnaturfonden WWF

      Mest lästa artiklarna

      Rådet för hållbara städer: Åtgärder 2018

      Idag lämnade Rådet för hållbara städer över sin åtgärdslista för 2018 till regeringen. Forskning, kunskap, samverkan och det lokala perspektivet står i fokus för rådets planerade arbete framöver. I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Rådet, bestående av tio myndigheter samt av en representant för kommunerna, ska fungera som ett stöd i genomförandet…

      Av: Rådet för hållbara städer

      Mycket snack om cykel – men bilen fortsatt stark

      Översiktsplaner, policys, riktlinjer och cykelprogram betonar hållbara transportslag. Ändå har bilen fortfarande en särställning. Politiskt ledarskap för att främja cyklandet och utmana bilismen som norm verkar saknas. En forskargrupp vid K2 drar slutsatsen efter att ha analyserat planeringsdokument som rör cykelinfrastruktur i Malmö, Mölndal, Norrköping, och Örebro. När olika grupper gör anspråk på samma yta…

      Av: K2

      Om torg och tillhörighet

      Vad krävs för att torg ska stärka de sociala sammanhangen för människorna i en stad? Kan Verkstadspooler med sjudande föreningsliv vid och på torg göra att färre antal människor lämnas i ofrivillig ensamhet? Tvärt emot vår tids individcentrerade livsstilar är vi människor i grunden ett flockdjur. Inte nog med att tillhörigheten till en stam uppfyller…

      Av: Urbio
      Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling.

      Kalendarium

      Gå till kalendariet
      På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
      • Filter: