Rådet för Hållbara Städer

Är din kommun redo att nå 1,5 graders målet?

Nu lanseras One Planet City Challenge 2019-20, Världsnaturfonden WWFs utmaning till världens städer i klimatledarskap. Efter att Uppsala blev årets globala klimatstad 2018, höjer WWF ambitionerna ännu mer. Årets utmaning innehåller ett skarpt världsunikt verktyg som baseras på FNs IPCC data och är verifierat av ledande experter. Genom detta får din kommun en bedömning av…

 • Av: WWF – One Planet City Challenge

  Politiker i samverkan för bättre infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen

  För att Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta växa behövs en bättre infrastruktur. Det tjänar hela landet på, men för att satsningarna ska bli verklighet måste länen stå enade och tillsammans peka ut var satsningar behövs och gör störst nytta. På det temat träffades regionens ledande företrädare för ett länsöverskridande- och blocköverskridande politiskt möte i Stockholm den 18…

  • Av: Mälardalsrådet

   Workshop om framtidens byggande i Kiruna

   4-5 februari höll Kiruna Sustainability Center den andra av tre workshops på temat Hållbart byggande. Temat denna gång var framtidens byggande med intressanta och inspirerande föreläsare från andra kommuner samt forskare från RISE och LTU. När vi talar om hållbart byggande ingår de tre komponenterna socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det ska också handla om långsiktighet…

   • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

    Så kan kommuner arbeta effektivt för hållbara livsstilar

    Göteborg, Borås, Malmö, Linköping och Umeå har tagit fram och testat ett material för att planera och utvärdera insatser för hållbara livsstilar. Nu finns därmed ett lättillgängligt workshopmaterial och en handbok som tydligt och visuellt underlättar för kommunala tjänstemän. De fem kommunerna i projektet hade från början tänkt sätta ihop en verktygslåda med flera utvärderade…

    • Av: Energimyndigheten

     Energi-och klimatomställning i offentlig sektor

     Ansök nu

     Vill du utveckla arbetet med energi- och klimatfrågor inom offentlig sektor? Nu kan du söka stöd från programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Stödet har fokus på att utveckla offentlig sektors organisatoriska förmåga att arbeta med frågor som rör energi- och klimatomställningen. Vem kan ansöka om stöd? Utlysningen riktar sig till…

     • Av: Energimyndigheten

      Mest lästa artiklarna

      Därför behövs livsbejakande torg

      Högattraktiva vistelsetorg för sociala interaktioner och rikt stadsliv kan vara ett sätt att tackla en föränderlig arbetsmarknad. Kan ett sinande arbetsliv i automatiseringens spår vägas upp av flödande torgliv? Inom en snar framtid kommer robotisering och artificiell intelligens sannolikt förändra arbetsmarknaden radikalt. Varuproduktion, med billig arbetskraft på andra sidan jordklotet och långa transporter, kommer förmodligen…

      Av: Urbio

      Årlig Rapport 2019

      Varje år publicerar Rådet för hållbara städer en rapport på Hållbar Stad. I rapporten redovisas hur de 11 myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Rådets arbete under 2018 har handlat om att starta upp, bemanna och organisera sitt uppdrag. Det har skapats ett expertnätverk, ett kansli,…

      Av: Rådet för hållbara städer

      Nu utvecklar vi Sege Park med hjälp av byggherredialog

      Östra sjukhusområdet förvandlas just nu till bostadsområdet Sege Park, med starkt fokus på social och miljömässig hållbarhet. Planerna formas till stor del i en dialogprocess mellan Malmö stad och 13 olika byggaktörer. Området erbjuder speciella förutsättningar med sin lummiga parkmiljö och gamla sjukhusbyggnader. Malmö stad strävar efter att Sege Park ska bli en grön stadsdel…

      Av: Malmö stad

      Från forskning till praktik – metoder och verktyg

      Formas utlyser totalt 20 miljoner under 2019–2020 för projekt som utvecklar metoder och verktyg för att omsätta forskningsresultat till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Finansiering kan sökas för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt. Utlysningen öppnar preliminärt den 7 februari 2019 och stänger preliminärt den 2 april 2019. Beslut…

      Av: Formas
      Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling.

      Kalendarium

      Gå till kalendariet
      På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
      • Filter: