Mycket snack om cykel – men bilen fortsatt stark

Översiktsplaner, policys, riktlinjer och cykelprogram betonar hållbara transportslag. Ändå har bilen fortfarande en särställning. Politiskt ledarskap för att främja cyklandet och utmana bilismen som norm verkar saknas. En forskargrupp vid K2 drar slutsatsen efter att ha analyserat planeringsdokument som rör cykelinfrastruktur i Malmö, Mölndal, Norrköping, och Örebro. När olika grupper gör anspråk på samma yta…

 • Av: K2

  Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

  Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande, som gäller år 2018-2020. Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.  Under 2018 kommer det att vara en ansökningsomgång som pågår från den 1 augusti till och med den 8 oktober. Vem kan söka? Juridiska…

  • Av: Boverket

   C/O City har blivit en medlemsförening! 

   Projektet C/O City är avslutat men resultaten och lärdomarna drivs vidare av en ideell förening. Syftet med föreningen är att uppmärksamma och belysa värdet av urbana ekosystemtjänster och bidra till ökad kunskap inom samhällsbyggnadssektorn. Det långsiktiga målet är att ekosystemtjänster blir en naturlig och integrerad del av planeringen i allt samhällsbyggande. Föreningen heter C/O City. Föreningen…

   • Av: C/O City

    Rösta fram din favoritstad! Och bidra till att den blir mer hållbar Den globala kampanjen We Love Cities är igång

    Världens städer avgör om vi klarar klimatet! Därför uppmärksammar WWF just nu städer världen över för deras arbete med klimat och hållbar stadsutveckling. We Love Cities är en global kampanj som i år engagerar 50 städer från 21 länder som tillsammans representerar över 100 miljoner människor. Kampanjen är nu inne på sin sista vecka. Besök…

    • Av: Världsnaturfonden WWF

     Mest lästa artiklarna

     Rådet för hållbara städer: Åtgärder 2018

     Idag lämnade Rådet för hållbara städer över sin åtgärdslista för 2018 till regeringen. Forskning, kunskap, samverkan och det lokala perspektivet står i fokus för rådets planerade arbete framöver. I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Rådet, bestående av tio myndigheter samt av en representant för kommunerna, ska fungera som ett stöd i genomförandet…

     Av: Rådet för hållbara städer

     Park-artärer – gröna valv över bullrande trafik

     Vad gör en stad riktigt hållbar? Ett klokt svar på den frågan handlar om att skapa ”det goda läget” för så många som möjligt. Omvänt betyder det att de sämsta lägena borde åtgärdas och förändras till attraktiva platser. Park-artärer, det vill säga grönskande valv över bullrande trafikleder, skulle kunna bli en viktig hållbarhetslösning som skapar…

     Av: Urbio

     Uppföljning lika viktigt som planering

     Utvecklingen av Kvillebäcken i Göteborg har på många sätt påverkat synen på hållbar stadsutveckling i Sverige. Målen sattes upp för ca tio år sedan, förutsättningarna bestämdes längre tillbaka än så och området är helt inflyttat 2019. Att lära oss av vad som blev bra och mindre bra i Kvillebäcken är avgörande för den hållbara utvecklingen…

     Av: Älvstranden Utveckling

     Verktyg visar var bostäder kan byggas för minskade transporter

     Om det byggs ett nytt bostadsområde, hur kommer de boende resa till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter? Hur stor klimatpåverkan innebär resorna? Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i samarbete med Svenska miljöinstitutet (IVL) tagit fram ett verktyg som mäter energianvändning och koldioxidutsläpp från personresor baserat på var bostäder byggs. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har uppdraget att samverka mellan…

     Av: Energimyndigheten
     Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling.
     På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
     • Filter: