Rådet för Hållbara Städer

Krönika: Framtiden tillhör de lokala kretsloppen

Dokumentärfilmaren Maja Lindström förutspår en utveckling från stad mot landsbygd. Från flyg och motorvägar till vattenvägar och räls. Klimataktivisten Greta Thunberg korsar Atlanten i en tävlingssegelbåt och plötsligt vrids våra blickar mot det blåa på kartan, det som bar, och kommer bära på möjligheten att få uppleva nya horisonter – både bildligt och bokstavligt. Oavsett…

 • Av: Maja Lindström

  Barn och ungas rätt ska säkerställas i samhällsplaneringen

  Boverket har fått uppdraget att undersöka den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i samhällsplaneringen. Myndigheten ska också undersöka hur kommuner och länsstyrelser följer barnkonventionen. Barnkonventionen blir svensk lag nästa år och barns rätt ska även genomsyra samhällsplaneringen. För att säkerställa att barn och ungas rättigheter tas hänsyn till i samhällsplaneringen ska Boverket öka de anställdas kunskap…

  • Av: Hållbar stad

   Så stor är klimateffekten av att handla begagnat

   Textil, elektriska produkter och elektronik är avfallstyperna som har störst påverkan på klimatet. Att återanvända kläder sparar tio gånger mer koldioxid än att återvinna materialet för att skapa nya textilier. En mobiltelefon som återbrukas istället för att skrotas och materialåtervinnas sparar ungefär 60 kg koldioxid. Det visar en rapport som organisationerna Avfall Sverige och IVL…

   • Av: Hållbar stad

    Handbok visar hur växt- och djurliv skapar hållbara städer Vad hände när projektet avslutats?

    Vackert fågelkvitter och svalkande träd kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Ett projekt inom ramen för Mistra Urban Futures har utvecklat en metod och handbok som ska få ekosystemtjänster att värderas högre i staden. Förtätningen av städerna i Sverige har under de senaste decennierna fått som konsekvens att grönskan minskat. Därför var det viktiga och…

    • Av: Mistra Urban Futures

     Stora klimat- och miljösatsningar i höstbudgeten

     Det är stort fokus på klimat och miljö i regeringens budgetproposition för 2020. Krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader, stöd till åtgärder för ekosystemtjänster, ökade anslag till Klimatklivet och Industriklivet är några av satsningarna. För att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn – som står för cirka en femtedel av de nationella utsläppen av…

     • Av: Hållbar stad

      Mest lästa artiklarna

      Vetlanda blir pilotkommun i visionsprojektet Hubville

      Vetlanda är pilotkommun i projektet Hubvilles satsning att bygga en helt hållbar stadsdel från grunden. Målet är att de första invånarna ska kunna flytta in om fem år. Idén bakom projektet Hubville är att städer ska byggas utifrån de tre hållbarhetsfaktorerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det ska vara ett samhälle där invånare och näringsliv lever…

      Av: Hållbar stad

      Så stor är klimateffekten av att handla begagnat

      Textil, elektriska produkter och elektronik är avfallstyperna som har störst påverkan på klimatet. Att återanvända kläder sparar tio gånger mer koldioxid än att återvinna materialet för att skapa nya textilier. En mobiltelefon som återbrukas istället för att skrotas och materialåtervinnas sparar ungefär 60 kg koldioxid. Det visar en rapport som organisationerna Avfall Sverige och IVL…

      Av: Hållbar stad

      Fånga stadens själ

      Alla städer har en själ som kan utvecklas och tas till vara i stadsutvecklingen. Mia Wahlström, teknologie doktor i samhällsplanering, har forskat i städers själ och vad som gör en stad attraktiv. – Många som pratar om stadens identitet utgår endast från hur staden ser ut. Min utgångspunkt har varit hur människor upplever sin stad…

      Av: Hållbar stad

      Nio städer får miljonstöd för att bli klimatneutrala 2030

      Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö får finansiering till handlingsplaner med målet att bli klimatneutrala till 2030. – Städerna som beviljats stöd ska ta fram handlingsplaner med ett helhetsgrepp om klimatomställningen och bygga tvärsektoriella innovationsteam med mandat och förmåga att påskynda omställningen till den klimatneutrala staden år 2030, säger Susanne Karlsson,…

      Av: Hållbar stad
      Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling.

      Kalendarium

      Gå till kalendariet
      På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
      • Filter: