Styrkan i att samverka samordning kring statliga utlysningar

Hur kan man via statliga utlysningar skapa största möjliga nytta för stadsutvecklingen? Hur kan flera myndigheter samverka för att de statliga stöden ska täcka alla delar av processen, från projektnivå till uppskalning? Den 20 januari träffades Boverket, Energimyndigheten, Boverket, Trafikverket, Tillväxtverket, Vinnova och Formas i Tillväxtverkets lokaler för att se över de satsningar som har…

 • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

  Informationsträff: Utlysningen SUGI/FWE Nexus

  Informationsträff om JPI Urban Europes utlysning Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI)/Food-Water-Energy Nexus som öppnade 9 december 2016. När? 10.30–12.15 På informationsmötet presenteras utlysningen, JPI Urban Europe och forskningsfinansiärernas prioriteringar och regler för finansiering av ansökningar. Det finns även möjlighet att ställa frågor till ansvariga handläggare. I en avslutande paneldiskussion delar representanter från akademi, företag, städer…

  • Av: IQ Samhällsbyggnad

   Utlysning inom ERA-NET Smart Urban Futures

   Energimyndigheten har avsatt 9 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2015-2019 års utlysning inom det europeiska samarbetet ERA-Net Cofund Smart Urban Futures (ENSUF). I utlysningen kan svenska företag, innovatörer, kommuner och forskningsaktörer söka stöd för transnationella forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla Living labs, transdisciplinära konstellationer, Smart inter- stadsutveckling, eCity och digitala områden,…

   • Av: Energimyndigheten

    Storsatsning på hållbar energianvändning

    Nästan 40 procent av all energi i Sverige används i bebyggelsen. I forskningsprogrammet E2B2 läggs därför stor vikt vid att utveckla kunskap och metoder för energieffektivisering i bebyggelsen. I början av september öppnade en ny utlysning och du har återigen möjlighet att söka medel för dina forskningsidéer. I E2B2 arbetar forskare och olika samhällsaktörer tillsammans…

    • Av: IQ Samhällsbyggnad