Att läsa för och med våra barn gör staden mer jämlik

Att skapa en mer jämlik stad och minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa är den viktigaste utmaningen vi har just nu. I centrum står våra barn. Varje barn ska ha en god start i livet, förutsättningar att klara skolan och möjligheter att förverkliga sina drömmar. Det gör läsförmågan avgörande. Göteborg ska bli staden där vi…

 • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

  Nationalstadsparken – klassrum för blivande lärare

  Många studenter som går lärarprogrammen saknar förankring till platsen runt universitetet där de spenderar mycket av sin studietid. Ofta blir de förvånade och positivt överraskade när de får uppleva den variation och det utbud som finns av olika naturtyper och intressanta platser i universitetets direkta närhet. Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet är sedan ett par år…

  • Av: Att lära in ute

   Consolidation and dissemination of SUS experiences

   The 2013 edition of the Supporting Urban Sustainability (SUS) programme ended formally in January 2014, although the participating city teams receive continued support for their work and keep exchanging experiences and knowledge. See here for a brief summary of the main outcomes on the ground. This means that SWEDESD enters a period of consolidation and…

   • Av: SWEDESD

    Malmö behöver nya vattenledningar

    Det skiljer åtta år i medellivslängden mellan de områdena med längst respektive kortast medellivslängd i Malmö. Dessutom har skillnaderna i livslängd mellan låg- och högutbildade konstant ökat sedan 1970-talet. Det är frustrerande och fick mig att tänka på en storsatsning för 150 år sen som gav häpnadsväckande resultat på folkhälsan. Medellivslängden i Stockholm var i…

    • Av: Malmö stad

     Besparing hotar kvaliteten

     Yh-myndigheten menar att trädgårdsbranschen (anläggning, skötsel och odling) sysselsätter 1 800 personer i Sverige idag, en siffra som borde falla på sin egen orimlighet. Icke desto mindre läggs utbildningar ner då ”underlag saknas”. SLU har fått besparingsbeting på 30 miljoner per år men eftersom SLU inte, enligt regeringsuppdraget, får minska budgeten för forskning och forskarutbildning,…

     • Av: Movium

      Underlagsrapporter för Malmökommissionen

      De underlagsrapporter som tas fram för Malmökommissionen tjänar som diskussionsunderlag. Syftet är att få till stånd en bred diskussion och medverkan kring kommissionens olika frågeställningar om hur skillnader i hälsa ska kunna minska i Malmö. Författarna till underlagen är ansvariga för innehållet. I slutrapporten till kommunstyrelsen i december 2012 kommer helhetsbilden, baserad på samtliga under…

      • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö

       Passivhuscentrum Västra Götaland – för ett hållbart byggande

       I Alingsås ligger Passivhuscentrum Västra Götaland. Här pågar ett engagerat arbete för byggnadsfrågor, energi och miljö. Att minska bebyggelsens energiberoende är avgörande för att också kunna minska dess klimatpåverkan. Passivhuscentrum har siktat in sig på att sprida kunskap om hur detta kan uppnås och jobbar aktivt för den energisnåla byggnaden och den hållbara staden.

       • Av: Omvärld