Ny ansökningsomgång av stadsmiljöavtal

Nu har vårens ansökningsomgång för stadsmiljöavtal öppnat. Syftet med stadsmiljöavtal är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel av persontransporterna i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Stödet uppgår till 2,75 miljarder kronor under perioden 2015-2018 En förändring i förordningen för stadsmiljöavtal innebär att det nu är möjligt att…

 • Av: Trafikverket

  Varför väljer unga bort kollektivtrafiken? Och hur kan den bli attraktiv?

  Hur ser unga vuxna på kollektivtrafikresandet? I ett samarbete med Västtrafik har K2-forskaren Christina Stave ihop med Niklas Strand och Eva Åström tittat på vad som behövs för att unga vuxna ska vilja fortsätta åka kollektivt efter gymnasiet. Många ungdomar överger kollektivtrafiken när de har gått ut gymnasiet och inte längre får något skolkort. För…

  • Av: K2

   Ska städerna bli lösningen på klimatkrisen?

   Världens städer växer så det knakar och minst femtio städer säger att de i framtiden kommer att vara helt förnybara. Redan idag lever mer än halva jordens befolkning i städer och förbrukar 70 procent av all energi. År 2050 tror man att städerna har vuxit med ytterligare 40 procent. Men samtidigt har en rörelse startat i världen…

   • Av: Vattenfall

    Göteborg testar innovativa samhällsförbättrare

    Solpaneler, matsvinnstjänster och självkörande bilar. Idéerna för hur vi ska tackla såväl klimatet som migration och ökande socioekonomiska skillnader i samhället är många. Det vet Ann-Louise Hohlfält, projektledare för Göteborg som testarena och planeringsledare på Stadsledningskontoret. Genom projektet, som vänder sig till små och medelstora företag, vill man ge fler innovativa idéer chansen att påbörja…

    • Av: Tillväxtverket

     Hur bygger man hållbart både snabbt och till låg kostnad?

     I Malmö har man hanterat bostadssituationen med såväl miljonprogrammet på 60- och 70-talen som med hållbara, klimatsmarta insatser idag. I samband med flyktingströmmen hösten 2015 aktualiserades behovet av fler bostäder på nytt. Då tog Malmö innovationsarena form. Det är ett treårigt projekt med målsättningen att snabbt hitta nya sätt att bygga hållbart genom innovation. –…

     • Av: Tillväxtverket

      Klimatklivet 600 miljoner kr per år fram till och med 2018

      Genom regeringens satsning Klimatklivet ger Naturvårdsverket, tillsammans med andra centrala myndigheter och landets länsstyrelser, pengar till lokala projekt som bidrar till en minskad klimatpåverkan. Hittills har över 500 initiativ runt om i landet fått stöd. Aktuell information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Under 2015 delades 125 miljoner kronor ut till olika klimatfrämjande åtgärder.…

      • Av: Naturvårdsverket

       Klimatklivet ger bidrag till lokala klimatinvesteringar Naturvårdsverket fördelar 600 miljoner kr per år fram till och med 2018

       Genom regeringens satsning Klimatklivet ger Naturvårdsverket, tillsammans med andra centrala myndigheter och landets länsstyrelser, pengar till lokala projekt som bidrar till en minskad klimatpåverkan. Hittills har över 500 initiativ runt om i landet fått stöd. En lokal klimatinvestering kan till exempel göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett…

       • Av: Naturvårdsverket

        Hållbara tjänsteresor

        Nya, smarta och kombinerade mobilitetslösningar för tjänsteresor kan göra det enklare för organisationer att bidra till det hållbara resandet. Det är utgångspunkten för ett K2-projekt som beviljats 4,76 miljoner kronor i stöd från Vinnova. Projektet kommer att bidra till ny kunskap om smarta sätt att påverka såväl de enskilda tjänsteresenärernas som organisationernas beteenden. Alla arbetsplatser…

        • Av: K2

         Hållbar transportplanering i städer – visioner och verkligheter

         Så kan både policy och praktik bli hållbar och bidra till klimatet. Var med och dra slutsatser för att svenska städer kan bidra till Sveriges långsiktiga klimatmål! När? Frukost serveras från klockan 08.30, seminariet startar klockan 09.00. Först till kvarn. Anmälan: Anmäl dig här Stockholm, Vancouver och Hamburg har studerats av forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut…

         • Av: Naturvårdsverket