Virtuella stängsel sänker hastigheten

Nästa år kan geo-stängsling komma att testas i stadsmiljöer. Det innebär att man genom ett ”virtuellt staket” kan se till att bilar sänker hastigheten i vissa områden. Geo-stängsel, eller geografiska stängsel som de egentligen heter, är ett verktyg för att minska hastigheten på gatorna utan att sätta upp farthinder eller andra fysiska barriärer. Genom en…

 • Av: Trafikverket

  Självkörande bilar, är det hållbart?

  Smart mobilitet, som självkörande fordon, är en snackis. Men smart är inte per automatik hållbart. En forskargrupp vid K2 har fått pengar från Energimyndigheten för att studera styrmedel som kan användas för att göra smart mobilitet till delad mobilitet. Kan vi dela på våra självkörande fordon i framtiden? Transportsektorn står inför stora förändringar. Under de…

  • Av: K2

   Snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund

   Trafikverket, Malmö Stad, Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Lunds kommun vill bygga ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund. Snabbcykelstråket ska göra det enklare och säkrare att pendla med cykel. Ett snabbcykelstråk består av flera cykelvägar i ett område som tillsammans gör det möjligt att ta sig fram snabbt och säkert på cykel. Längs en snabbcykelväg…

   • Av: Trafikverket

    Boverket kritiskt till lättade bullerregler Ger inte fler bostäder

    Boverket har ställt sig kritiskt till regeringens förslag om att lätta på bullerreglerna vid byggandet av bostäder. – Det besked vi har fått från Boverkets utredning alldeles nyss, visar ju att det är helt meningslöst att ytterligare göra en förändring, säger Peter Eriksson till Sveriges Radio. Bullerfrågan har under senare tid blivit mycket omdebatterad i…

    • Av: Hållbar Stad

     Pilotprojekt i Malmö testar P-norm 0

     I Västra Hamnen i Malmö pågår bygget av Sveriges första cykelhus och cyklotell, Cykelhuset Ohboy, där hyresgästerna ska kunna leva ett modernt och rörligt liv utan egen bil. Projektet är det första i Malmö där parkeringsnorm noll testas och utvärderas. Fastigheten, där Cykelhuset Ohboy byggs, ligger i Västra Hamnen med närhet till arbetsplatser och högskola,…

     • Av: Malmö Stad

      Ny teknik ska göra Uppsala till en smart stad

       I Uppsala pågår ett pilotprojekt för att bättre kunna övervaka luftföroreningarna i staden. En plattform baserad på IoT, smarta sensorer och öppna data ska bidra till en mer hållbar utveckling. Utsläpp från biltrafiken är ett stort problem i många av världens städer. Hur kan ny teknologi som IoT, sakernas internet, bidra till en hållbar utveckling?…

      • Av: Mälardalsrådet

       Ökad cykling i Stockholm till 2030 – en fråga om prioritering och status

       Ska man arbeta med att styra infrastruktur, incitament, regler och normer för att gynna cykel  – eller ska man stödja cykling för sig, utan att påverka förutsättningarna för exempelvis biltrafik? Det är en fråga och skiljelinje som trädde fram i den intervjustudie som gjordes i samband med forskningsprojektet ”Stockholmstrafiken – från 5 till 20 %…

       • Av: Trafikutredningsbyrån

        Mer mobilitet och mindre asfalt ger fler bostäder

        Kravet på att alla bostäder ska ha en parkeringsplats begränsar bostadsbyggandet och höjer hyrorna. Projektet Innovativ Parkering undersöker möjligheterna till ett mer flexibelt stadsbyggande. Ställ krav på mobilitet snarare än på asfalt och parkeringar, menar Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån AB och doktor i trafikplanering. Idag är det olönsamt att bygga bostäder på många ytor i…

        • Av: Trafikutredningsbyrån

         Vad dör först – bilen eller staden?

         Bilen försvinner inte ur våra liv. Men vill vi att antalet bilar i staden ska sjunka måste vi fatta beslut som gör att det blir så också, skriver Christer Ljungberg, vd för och en av grundarna till trafikkonsultföretaget Trivector. Världen över diskuteras idag bilens roll i våra städer. På många håll – även i traditionellt…

         • Av: Movium

          Varför inte en linbana?

          I samband med att luftledningar monterades ner var det någon som uppmärksammade de mäktiga kraftledningsstolparna – och tankarna tog fart. Möjligen var det en förflugen tanke högt uttalad av en medarbetare på Sollentuna kommuns planenhet, men inte helt tagen ur luften. Tekniken för att snabbt och effektivt transportera massor med människor i extrem miljö och…

          • Av: Movium