Stadsbyggnadsdagen 2017 – Tema: Win-Win

Stadsbyggnadsdagen i Väsby arrangeras för tionde året i rad och är den perfekta mötesplatsen för dig som jobbar med stadsbyggnadsfrågor. Årets spännande tema är win-win: Ett förändrat perspektiv på stadsutvecklingsfrågor sker där samarbete och värdeskapande står i centrum. Anmälan och mer information: Stadsbyggnadsdagarnas hemsida Genom samverkan kan två parters problem leda till en gemensam lösning…

 • Av: Upplands-Väsby kommun

  Embrace the water

  A unique opportunity for water professionals and urban planners to learn and collaborate on sustainable solutions for their cities. More information: Complete programme and registration Water professionals and urban planners need more than ever to share their knowledge to create sustainable water in cities, fostering synergies between water, energy, waste, food, and achieving livability outcomes…

  • Av: IWA

   Tillfällig arkitektur. Vad är frågan? Krönika av Monica Sand

   Konst, arkitektur, design och samhälls(an)svar. Under några dagar i början av mars i år besökte jag tre av Londons muséer: Tate Modern, det nya Design Museum och Victoria & Albert Museum, medan jag funderade över den roll som konst, arkitektur och design har i en samtid präglad av snabba förändringar och kriser. I London, liksom…

   • Av: Monica Sand

    Bo. Nu. Då: Malmö

    För vem byggs framtidens stad? Med invånaren i centrum. Tid: 09.30–19.00 Plats: Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö Välkomna till en inspirerande heldag om stadsutveckling ur invånarperspektiv. För vem byggs det och vems drömmar uppfylls i dagens städer? Dagen är en del av ArkDes tema Bo. Nu. Då och Form/Design Center: Arena – Praktik/Akademi. Kom, lyssna och delta…

    • Av: ArkDes

     40 kommuner diskuterar bostadssituationen

     Under 2016 anordnar Plattform för hållbar stadsutveckling, tillsammans med SKL, länsstyrelserna och regionerna åtta regionala seminarier runt om i Sverige på temat "Bostäder för alla - men hur?". Till mötet i Växjö kom så många som ett fyrtiotal kommuner! Syftet med seminarierna är att utifrån utmaningar och frågeställningar tillsammans arbeta fram förslag på möjliga lösningar…

     • Av: Plattformen / Nyheter

      Utformning och gestaltning av den nya Tvärbanan

      Att utveckla ny infrastruktur handlar inte bara om transporter, det handlar om utvecklingen av hela området. Hur människor rör sig, priset på bostäderna, de omgivande naturområdena – allt påverkas av en ny spårväg. Civilingenjör Martin Lindahl och Landskapsarkitekt Karl-Johan Tomczak berättar om gestaltningen och utformningen kring den nya tvärbanan Kistagrenen i Stockholm. Tvärbanan Kistagrenen är…

      • Av: Tvärbanan Kistagrenen

       Plattformen för hållbar stadsutveckling 2016

       År 2016 är året då ett stort antal aktörer kraftsamlar kring bostadsfrågan. Plattform för hållbar stadsutveckling är inget undantag. Det stora bostadsbehovet är ett skäl till varför plattformens funktion att vara en mötesplats blir ännu viktigare, skriver Patrik Faming, nationell samordnare.  Vi behöver bygga många bostäder framöver, men bostäderna behöver kopplas till en hållbar stadsutveckling…

       • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

        Björntjänst eller ekosystemtjänst?

        Att ta hänsyn till, skydda, gynna eller försöka skapa ekosystemtjänster börjar idag bli en del av hållbart stadsbyggande. Den statliga utredningen om att Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) har angett tonen med målet att ekosystemtjänster senast år 2018 ska beaktas vid strategiska beslut och planering. Det är alltså full fart framåt som gäller för…

        • Av: Ekologigruppen