Bo. Nu. Då: Malmö

För vem byggs framtidens stad? Med invånaren i centrum. Tid: 09.30–19.00 Plats: Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö Välkomna till en inspirerande heldag om stadsutveckling ur invånarperspektiv. För vem byggs det och vems drömmar uppfylls i dagens städer? Dagen är en del av ArkDes tema Bo. Nu. Då och Form/Design Center: Arena – Praktik/Akademi. Kom, lyssna och delta…

 • Av: ArkDes

  40 kommuner diskuterar bostadssituationen

  Under 2016 anordnar Plattform för hållbar stadsutveckling, tillsammans med SKL, länsstyrelserna och regionerna åtta regionala seminarier runt om i Sverige på temat "Bostäder för alla - men hur?". Till mötet i Växjö kom så många som ett fyrtiotal kommuner! Syftet med seminarierna är att utifrån utmaningar och frågeställningar tillsammans arbeta fram förslag på möjliga lösningar…

  • Av: Plattformen / Nyheter

   Utformning och gestaltning av den nya Tvärbanan

   Att utveckla ny infrastruktur handlar inte bara om transporter, det handlar om utvecklingen av hela området. Hur människor rör sig, priset på bostäderna, de omgivande naturområdena – allt påverkas av en ny spårväg. Civilingenjör Martin Lindahl och Landskapsarkitekt Karl-Johan Tomczak berättar om gestaltningen och utformningen kring den nya tvärbanan Kistagrenen i Stockholm. Tvärbanan Kistagrenen är…

   • Av: Tvärbanan Kistagrenen

    Plattformen för hållbar stadsutveckling 2016

    År 2016 är året då ett stort antal aktörer kraftsamlar kring bostadsfrågan. Plattform för hållbar stadsutveckling är inget undantag. Det stora bostadsbehovet är ett skäl till varför plattformens funktion att vara en mötesplats blir ännu viktigare, skriver Patrik Faming, nationell samordnare.  Vi behöver bygga många bostäder framöver, men bostäderna behöver kopplas till en hållbar stadsutveckling…

    • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

     Björntjänst eller ekosystemtjänst?

     Att ta hänsyn till, skydda, gynna eller försöka skapa ekosystemtjänster börjar idag bli en del av hållbart stadsbyggande. Den statliga utredningen om att Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) har angett tonen med målet att ekosystemtjänster senast år 2018 ska beaktas vid strategiska beslut och planering. Det är alltså full fart framåt som gäller för…

     • Av: Ekologigruppen

      Avfolkning och växtvärk?

      Den 1 juli arrangerar vi en uppföljning till vår konferens på temat urbanisering: Avfolkning och växtvärk – vilka är urbaniseringens utmaningar och möjligheter? Vad innebär urbaniseringen av Stockholm-Mälarregionen? Är ökad urbanisering oundviklig och vad händer då med regionens mindre orter? Vilka är våra största utmaningar och hur tacklar vi dom? Seminariet syftar till att belysa…

      • Av: Mälardalsrådet

       Nordic Built Cities Arena – Its time to walk the talk!

       Över 200 personer från de nordiska länderna träffades på Nordic Built Cities Arena i Örestad för att diskutera nordiska aspekter på hållbart byggande. Inspirationstalare från alla länderna, inklusive ansvariga ministrar, berättade om hur de vill utveckla de nordiska städerna till att bli mer smarta, hållbara och attraktiva. Lunds kommun deltog i diskussionerna och gav ett…

       • Av: Hållbara Lund