Slaget om stadsrummet

Det är märkligt hur bilen får diktera villkoren vid planerandet av ny bebyggelse, allt prat om hållbarhet och ”promenadstad” till trots. Jag vill gärna tro att människan är den enhet som staden planeras utifrån, men som verksam landskapsarkitekt i nya stadsbyggnadsprojekt finner jag att bilen tyvärr smäller högre. Låt mig förklara vad jag menar. Till…

  • Av: URBIO