Sänkt skatt för egenproducerad el

Regeringen ska arbeta för att sänka den omtalade skatten på solel. Målet är att skatten så småningom helt ska tas bort. Det senare kräver dock ett påverkansarbete på EU-nivå. Regeringen kommer ta fram en lagrådsremiss som efter beredning skickas till EU-kommissionen. Den innebär att regeringen ber kommissionen att godkänna ett statsstöd (undantag från beskattning) för producenter…

  • Av: Hållbar Stad

    Välkommen till Solforum 2016!

    Den 7 april kommer Energimyndighetens konferens Solforum att arrangeras för tredje gången, denna gång tillsammans med hearingen för Energimyndighetens regeringsuppdrag om förslag till solelstrategi. Solforum är Energimyndighetens konferens för dig som är verksam inom solel- och solbränsleområdet. Som vanligt kommer konferensen att erbjuda en mängd presentationer av nya forskningsresultat och ge tillfällen till diskussioner och…

    • Av: Energimyndigheten