Att bryta innanförskapet – Frihamnen som testarena

Hur skapar vi en innerstad där alla känner sig välkomna? Idag saknas tydliga nationella incitament för kommuner att testa nya sätt att bedriva stadsutveckling på. Räcker det att vi förlitar oss på förändrade arbetssätt och socialt ansvarstagande byggherrar eller behövs en förändrad lagstiftning? Datum: 6/7 2017 Tid: 09.00 - 10.00 Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H528…

 • Av: Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Stad

  Cykeln binder ihop staden Cykelkök och Earn a Bike för en jämlikare stad

  Att cykla är ett smart sätt att ta sig fram i staden. Och det handlar inte bara om miljömässiga och ekonomiska fördelar. Cyklingen bidrar i allra högsta grad till socialt hållbar stadsutveckling. Cykelkök och Earn a Bike är två exempel på verksamheter som ger sociala effekter i lokalsamhället. Cykelkök finns på flera håll i landet…

  • Av: Jämlikt Göteborg

   Offentliga vardagsrum på Nairobis gator

   De offentliga rummen är på många sätt städernas sociala hjärtan. De är ett viktigt redskap och en viktig arena för arbetet med social hållbarhet, rättvisa och öppenhet. I Nairobi, där de offentliga rummen är få, har Arkitekter utan gränser arbetat med projekt där medborgarna tar sina gator i anspråk. Vikten av offentliga rum i våra…

   • Av: Arkitekter utan gränser

    Må kunskapens fyrar lysa! "Skolor och skolgårdar måste bli de nya prestigeprojekten"

    Redan idag fungerar skolan som en viktig mötesplats för delar av lokalsamhället. Men ofta är den fulla potentialen både outforskad och underutnyttjad. Tänk om skolans faciliteter skulle kunna verka som en plattform för lokalsamhället där positiv social friktion kan uppstå? Här skulle också barnens kunskapstörst fungera som katalysator för engagemang och medskapande! Morgondagens skolor och…

    • Av: Urbio

     Social hållbarhet i samhällsplaneringen

     Välkommen till konferensen där du fyller på med kunskap och verktyg som hjälper dig möta dagens utmaningar med växande samhällsklyftor och segregation. Lär dig hur du genom din planering kan främja en positiv social utveckling! Tid: Dag 1 09.00–17.00, Dag 2 08.30–13.00 Anmälan: Mer information och anmälan till Social hållbarhet i samhällsplaneringen Här får du chansen att…

     • Av: Teknologisk Institut

      Framtidens hållbara städer - vad krävs för att börja bygga dem redan imorgon?

      Om trettio år spås två tredjedelar av jordens befolkning bo i städer. Det är också i de urbana miljöerna som många tror att flera av framtidens stora utmaningar måste tacklas: ekonomiska kriser, växande sociala klyftor, global uppvärmning och hushållning med jordens naturresurser. Tid: 14.00–16.00 Anmälan: Mer information och anmälan på IVA:s hemsida De långsiktigt hållbara…

      • Av: IVA

       Tillit mellan människor ger trygga och levande stadsdelar

       Tillit brukar beskrivas som kittet som håller ihop samhället. Den utgör själva grunden för social sammanhållning i en stad. Och extra viktig är tilliten i tider av omvälvande förändringar. – När vi känner att samhället håller på att splittras sätts tilliten på prov. Den behövs för att vi ska klara kriser och tillsammans lösa de problem…

       • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

        Grönare bostäder och ökad tillväxt i Stockholm

        Stockholm står inför stora utmaningar med en ökande befolkning och stor bostadsbrist. Fram till år 2030 planeras därför över 300 000 lägenheter att byggas. Forskningsprojektet Grön BoStad Stockholm fokuserar på att bidra till en koldioxidsnålare ekonomi, minskad segregation och ökad tillväxt bland små och medelstora företag. Det handlar om allt från nyproduktion och omvandling av…

        • Av: Tillväxtverket

         Tillit i staden

         Tillit beskrivs ofta som kittet som håller ihop vårt samhälle. Det är en förutsättning för att vårt samhälle ska vara socialt hållbart. I en tid av globalisering och ökade samhällsklyftor kan vi se att tilliten och delaktigheten i samhället minskar och utmanas. När? 17.00-19.00 Välkommen till en kväll där du får ta del av berättelser från…

         • Av: Mistra Urban Futures