Cykeln binder ihop staden Cykelkök och Earn a Bike för en jämlikare stad

Att cykla är ett smart sätt att ta sig fram i staden. Och det handlar inte bara om miljömässiga och ekonomiska fördelar. Cyklingen bidrar i allra högsta grad till socialt hållbar stadsutveckling. Cykelkök och Earn a Bike är två exempel på verksamheter som ger sociala effekter i lokalsamhället. Cykelkök finns på flera håll i landet…

 • Av: Jämlikt Göteborg

  Offentliga vardagsrum på Nairobis gator

  De offentliga rummen är på många sätt städernas sociala hjärtan. De är ett viktigt redskap och en viktig arena för arbetet med social hållbarhet, rättvisa och öppenhet. I Nairobi, där de offentliga rummen är få, har Arkitekter utan gränser arbetat med projekt där medborgarna tar sina gator i anspråk. Vikten av offentliga rum i våra…

  • Av: Arkitekter utan gränser

   Må kunskapens fyrar lysa! "Skolor och skolgårdar måste bli de nya prestigeprojekten"

   Redan idag fungerar skolan som en viktig mötesplats för delar av lokalsamhället. Men ofta är den fulla potentialen både outforskad och underutnyttjad. Tänk om skolans faciliteter skulle kunna verka som en plattform för lokalsamhället där positiv social friktion kan uppstå? Här skulle också barnens kunskapstörst fungera som katalysator för engagemang och medskapande! Morgondagens skolor och…

   • Av: Urbio

    Social hållbarhet i samhällsplaneringen

    Välkommen till konferensen där du fyller på med kunskap och verktyg som hjälper dig möta dagens utmaningar med växande samhällsklyftor och segregation. Lär dig hur du genom din planering kan främja en positiv social utveckling! Tid: Dag 1 09.00–17.00, Dag 2 08.30–13.00 Anmälan: Mer information och anmälan till Social hållbarhet i samhällsplaneringen Här får du chansen att…

    • Av: Teknologisk Institut

     Framtidens hållbara städer - vad krävs för att börja bygga dem redan imorgon?

     Om trettio år spås två tredjedelar av jordens befolkning bo i städer. Det är också i de urbana miljöerna som många tror att flera av framtidens stora utmaningar måste tacklas: ekonomiska kriser, växande sociala klyftor, global uppvärmning och hushållning med jordens naturresurser. Tid: 14.00–16.00 Anmälan: Mer information och anmälan på IVA:s hemsida De långsiktigt hållbara…

     • Av: IVA

      Tillit mellan människor ger trygga och levande stadsdelar

      Tillit brukar beskrivas som kittet som håller ihop samhället. Den utgör själva grunden för social sammanhållning i en stad. Och extra viktig är tilliten i tider av omvälvande förändringar. – När vi känner att samhället håller på att splittras sätts tilliten på prov. Den behövs för att vi ska klara kriser och tillsammans lösa de problem…

      • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg

       Grönare bostäder och ökad tillväxt i Stockholm

       Stockholm står inför stora utmaningar med en ökande befolkning och stor bostadsbrist. Fram till år 2030 planeras därför över 300 000 lägenheter att byggas. Forskningsprojektet Grön BoStad Stockholm fokuserar på att bidra till en koldioxidsnålare ekonomi, minskad segregation och ökad tillväxt bland små och medelstora företag. Det handlar om allt från nyproduktion och omvandling av…

       • Av: Tillväxtverket

        Tillit i staden

        Tillit beskrivs ofta som kittet som håller ihop vårt samhälle. Det är en förutsättning för att vårt samhälle ska vara socialt hållbart. I en tid av globalisering och ökade samhällsklyftor kan vi se att tilliten och delaktigheten i samhället minskar och utmanas. När? 17.00-19.00 Välkommen till en kväll där du får ta del av berättelser från…

        • Av: Mistra Urban Futures

         Unikt samarbete för hållbar framtid i Hammarkullen

         Allmännyttiga Bostadsbolaget har nyligen köpt 890 lägenheter med renoveringsbehov i Hammarkullen. Nu storsatsar förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad på att utveckla stadsdelen i nära dialog med Hammarkulleborna. Genom att förvärva bostadshusen på Gropens Gård och Bredfjällsgatan blir Bostadsbolaget den dominerande fastighetsägaren i Hammarkullen med totalt 2 200 hyresrätter. – Nu blir det mycket enklare…

         • Av: Göteborgs Stad – Jämlikt Göteborg