Mälartinget 2017

Tillsammans med Stockholms stad och Stockholms läns landsting vill vi hälsa dig varmt välkommen till Mälartinget 2017. I år hålls konferensen 4–5 maj i Stockholm med temat Drivkraft & Samarbete. Dessutom firar Mälardalsrådet 25 år av storregional samverkan och utveckling. Vi ser fram emot intressanta diskussioner och en trevlig jubileumsmiddag i Gyllene salen.  Anmälan: Anmäl…

 • Av: Mälardalsrådet

  Nyckeln till samarbete mellan stad och universitet Joanna Szyfter om ny minirapport

  Joanna Szyfter, Internationell processledare på Mälardalsrådet, berättar om minirapporten UniverCITY – nyckelfaktorer för framgångsrika partnerskap. Minirapporten lyfter erfarenheter och slutsatser kring samverkan mellan stad och forskning från sju kunskapsdrivna städer i världen. Under hösten 2016 bjöd Mälardalsrådet in till konferensen UniverCITY där sju kunskapsdrivna städer att diskutera samverkan mellan universitet och det offentliga. Vi ställde tre korta…

  • Av: Mälardalsrådet

   Think Company vill skapa aktion i akademin

   Genom att kombinera akademisk kunskap med entreprenöriell handlingskraft vill Helsinki Think Company släppa loss idékraften på universitetet. – Vi vill underlätta för de som vill riva murarna mellan forskning och akademi å ena sidan och entreprenörskap och aktivism å den andra, säger Jarkko Nissinen på Helsinki Think Company. Helsinki Think Company är en incubator som…

   • Av: Mälardalsrådet

    Campus en motor i stadsutvecklingen

    Vilken roll har universitet och campus rent fysiskt i staden? Dr. Hiroto Yasuura, som ansvarar för flytten av campusområdet i japanska Fukuoka, ser att campus kan fungera som en motor i stadsutvecklingen. Dr. Hiroto Yasuura är vice rektor för Kyushu University i den japanska miljonstaden Fukuoka och leder också Fukuoka Asia Urban Research Centre. Han…

    • Av: Mälardalsrådet

     Tillsammans för regional tillväxt

     Stockholm-Mälarregionen står inför betydande utmaningar. För att stå oss i den globala konkurrensen måste vi jobba för att bibehålla vår konkurrenskraft och utveckla vår globala attraktivitet. Vi måste göra det möjligt för regionen att utvecklas och se till att kunskaps- och kompetensförsörjningen tillgodoses. Samsyn om mål och prioriteringar gör det lättare att nå resultat. Kan…

     • Av: Mälardalsrådet

      Tillsammans för regional tillväxt

      Stockholm-Mälarregionen står inför betydande utmaningar. För att stå oss i den globala konkurrensen måste vi jobba för att bibehålla vår konkurrenskraft och utveckla vår globala attraktivitet. Vi måste göra det möjligt för regionen att utvecklas och se till att kunskaps- och kompetensförsörjningen tillgodoses. Samsyn om mål och prioriteringar gör det lättare att nå resultat. Kan…

      • Av: Mälardalsrådet

       Dömd till samverkan!

       Att utnyttja synergier mellan olika aktörer är lättare sagt än gjort. I rapporten Dömd till samverkan! diskuteras möjligheterna och utmaningarna med att samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Tid och tillit tycks vara avgörande för att få det att funka. Samverkan är knepigt. Utmaningarna är många. Att samordna formellt självständiga organisationer är inte enkelt. Ändå…

       • Av: K2

        Plattformen för hållbar stadsutveckling 2016

        År 2016 är året då ett stort antal aktörer kraftsamlar kring bostadsfrågan. Plattform för hållbar stadsutveckling är inget undantag. Det stora bostadsbehovet är ett skäl till varför plattformens funktion att vara en mötesplats blir ännu viktigare, skriver Patrik Faming, nationell samordnare.  Vi behöver bygga många bostäder framöver, men bostäderna behöver kopplas till en hållbar stadsutveckling…

        • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling