Hotel Continental återuppstår – igen! Bilder från dåtid och nutid

Hotel Continental i centrala Stockholm har rivits hela två gånger för att återuppstå i ny skepnad. Detta är en process som sker på många platser i både svenska och utländska städer. Nu står en helt ny byggnad på samma plats med samma namn.

  • Av: ArkDes