MALMÖ VILL BLI VÄRLDSBÄST I HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Gemenskapsodling - Föräldrakommunikatörernas odling i Rosengård. Foto: Rita Cifliku Malmö vill bli världsbäst på hållbar utveckling. Staden vann den första stadsutmaningen och har som få andra svenska kommuner fått ett internationellt gehör för sitt miljöarbete, som präglas av en ovanlig bredd med mängder av projekt inom alla dimensioner av hållbarhet, även den sociala. – Vi…

 • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

  Glada människor och doften av grillat – ett konkret resultat

  Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande från och med 1 juli, invigningstalade på Örtagårdstorget. Foto: Sanna Dolck. Hösten 2010 började vi samla in idéer från de boende i Rosengård angående hur man kunde utveckla Rosengårdsstråket. Vad saknas och vad önskas? Vad kan bli bättre och vad är redan bra? Det handlade om allt från belysning, bänkar…

  • Av: Malmö stad

   Vad är ett stråk, egentligen?

   Att ta sig från A till B? Eller något mer? Enligt hemsidan synonymer.se är ett stråk en väg, gata, led, färdled, bana, stråt, färdväg, stråkväg, allfarväg, affärsgata eller promenadstråk. Med undantag för affärsgatan beskriver alla ord en plats som används för att färdas. Oftast från punkt A till punkt B. Med upprustningen av Rosengårdsstråket ville…

   • Av: Malmö stad

    Ett stråk tar form

    Sedan 2010 har vi i Malmö stad arbetat med att utveckla och upprusta ett gång- och cykelstråk som går mellan Station Triangeln och centrala Rosengård. Arbetet inleddes med en färgsprakande ljusinstallation, Stadens Ljus 2010. Under ett par veckor mitt i den mörka hösten belystes olika platser och försågs med specialdesignade objekt eller installationer. Några permanenta…

    • Av: Malmö stad

     Aktivitetsyta på tjejers villkor

     I Malmö pågår ett omfattande arbete med satsningar på hållbar stadsomvandling. Det långsiktiga och övergripande målet är att skapa en sammanhållen och attraktiv stad som är hållbar ur både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Ett perspektiv som lyfts extra i omvandlingsarbetet är jämställdhet. Hur skapar man hållbara, intressanta och spännande platser som också gynnar ett…

     • Av: Hållbart Malmö

      Gör Om Rådet - tillbakablick

      Vi tänkte ta en tillbakablick i projektet genom att visa ett antal bilder. De här bilderna är ett utdrag ur första workshop tillfället som ägde rum ute på Rosengård. Det var tre intensiva dagar fyllda av skaparkraft och ett samarbete mot ett gemensamt mål. Det hela började med att tillsammans lära känna platsen, området –…

      • Av: RGRA - Rörelsen Gatans Röst och Ansikte

       Bostad + lokal = bokal

       Bokaler, en kombination av bostad och lokal med en arkitektur som tillåter mer av innehåll, variation och möjlighet till interaktion, kan både stärka det lokala näringslivet och det sociala livet i ett bostadsområde. 2010 invigdes bokalerna i Örtagården och blev ett byggnadstillskott i en tidstypisk 1960-talsstruktur.

       • Av: Hållbart Malmö

        Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer

        I projektet ”Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer” arbetar Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH, med att utveckla metoder och analytiska verktyg för hur kommuner, bostadsbolag och andra aktörer kan integrera ekologiska och sociala aspekter i arbetet för hållbar stadsutveckling. En bok kommer att produceras där samband mellan social och ekologisk…

        • Av: KTH Centre for a Sustainable Built Environment