Mälartinget 2017

Tillsammans med Stockholms stad och Stockholms läns landsting vill vi hälsa dig varmt välkommen till Mälartinget 2017. I år hålls konferensen 4–5 maj i Stockholm med temat Drivkraft & Samarbete. Dessutom firar Mälardalsrådet 25 år av storregional samverkan och utveckling. Vi ser fram emot intressanta diskussioner och en trevlig jubileumsmiddag i Gyllene salen.  Anmälan: Anmäl…

 • Av: Mälardalsrådet

  President Trump och klimatförändringarna

  Parisavtalet, Agenda 2030 och Habitat III är alla företeelser som tyder på att världens ledare börjar enas kring åtgärder för ett svalare klimat. Under den amerikanska valrörelsen har däremot en oro börjat sprida sig när det gäller den republikanske presidentkandidatens uttalanden kring klimathotet. När nu Donald Trump valts till president undrar många vad som kommer…

  • Av: Hållbar Stad

   The Swedish dilemma Welfare housing policies vs. market-driven policies

   When facing the challenge of building more than half a million homes in less than ten years, there are two roads that a country like Sweden can choose from. Eithter it learns from history or it builds itself a crisis. Daniel Movilla, architect, professor and researcher at the Technical University of Madrid analyses the Swedish housing policies. A…

   • Av: Daniel Movilla Vega

    Bostäder för alla – Örebro "Tvinga inte kommunerna att bygga mer"

    När SKL och Plattform för hållbar stadsutveckling besökte Örebro stod ansvarsfrågor och Plan- och bygglagen högt i kurs. Handlar bostadskrisen i vissa fall mer om hanteringen av det befintliga beståndet? Vem ska betala priset och stå för riskerna med bostadsbyggandet? I Örebro får man passa sig så man inte snubblar på en lyftkran. Enligt Lars…

    • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

     Sveriges nya ministrar ska bygga hållbart!

     Sverige får tre nya ministrar varav två har direkt inflytande över den hållbara stadsutvecklingen! Under en presskonferens i förmiddags meddelades att Peter Eriksson, idag EU-parlamentariker, blir ny bostads- och digitaliseringsminister samt att Karolina Skog (MP), idag kommunalråd i Malmö, blir ny miljöminister. Idag meddelade regeringen med Stefan Löfven i spetsen att Peter Eriksson blir ny bostadsminister med uppdraget…

     • Av: ArkDes

      Ökad ohälsa är ett strukturellt problem

      Illustration: Karin Andersson Individen tvingas bära ett stort ansvar för sin hälsa i vår kultur. Men det ökande problemet med ohälsa måste lösas på en högre politisk nivå, menar Titti Olsson. Vi lever sannerligen i en sittandets kultur. Forskningen kring sittandets negativa effekter har fått stor uppmärksamhet på senare tid. Och vi äter fel. Men…

      • Av: Movium

       Stadsodling och bygglek ifrågasätter rådande ordning

       Odling för in en estetik vi sällan ser, än mindre accepterar, i svenska städer. Foto: Karin Andersson Titti Olsson har varit på konferensen Nature Adventure – Connecting Children with Nature och imponerats av Danmarks politikers inställning till barns lek utomhus, och saknar dess motsvarighet i Sverige. Barns uppväxtvillkor har förändrats radikalt på bara några decennier.…

       • Av: Movium

        Varför är det så svårt att skapa hållbara städer?

        Delegationen för hållbara städer lämnade i början av sommaren en rapport till regeringen om hinder för en hållbar stadsutveckling. Femton hinder listas, indelade i sex grupper. Hindren är i mångt och mycket välkända för branschen, vilket i sig är både en bekräftelse och en besvikelse – en bekräftelse på att det, som många av oss brottas…

        • Av: Movium

         Hållbara städer - en utmaning för flera politiska nivåer

         Komplexiteten i frågorna kring hållbar stadsutveckling är en utmaning för lokal och regional politik samt förvaltning. Olika former av samverkan ses som centralt för att möta denna utmaning. Projektet Flernivåstyrning: Beslutsprocesser för hållbar stads- och regionutvecklings har studerat fyra innovativa processer för att kunna visa på faktorer för framgångsrikt samarbete och lärande.

         • Av: Mistra Urban Futures

          En politik för Sveriges städer

          Jag deltog i veckan i ett nationellt idésamtal under rubriken ”Stadspolitiken kan drivas framåt”. Som arrangör stod Boverket och en diger skara från myndigheter och departement samt forskning och intresseorganisationer medverkade. Den övergripande frågan för dagen var hur en nationell stadspolitik skulle kunna bidra till att nå målen om långsiktigt hållbar utveckling. Hållbarhetsbegreppet är välanvänt…

          • Av: Fastighetsägarna