Styrkan i att samverka samordning kring statliga utlysningar

Hur kan man via statliga utlysningar skapa största möjliga nytta för stadsutvecklingen? Hur kan flera myndigheter samverka för att de statliga stöden ska täcka alla delar av processen, från projektnivå till uppskalning? Den 20 januari träffades Boverket, Energimyndigheten, Boverket, Trafikverket, Tillväxtverket, Vinnova och Formas i Tillväxtverkets lokaler för att se över de satsningar som har…

  • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

    Riv väggar mellan akademi och städer

    Med rubriken Riv väggar mellan akademi och städer genomförde Energimyndigheten ett av fyra plattformsmöten i Umeå den 20 maj 2015. Med nästan 80 representanter från städer, regioner, bransch, akademi och forskningsfinansiärer behandlade frågor om hur kunskapen om hållbara städer kan utvecklas och omsättas i praktiken. Deltagarna medverkade i samtal om hur Plattformen för hållbar stadsutveckling kan…

    • Av: Energimyndigheten