Urban Research – Growing Cities

Growing Cities; who’s having access to what, where and how? URBAN RESEARCH invites university scholars and practitioners to a seminar about urban planning and the classical political phrase: “who gets what, where and how?”  More specifically, the seminar presents the developments that have evolved in Pretoria, South Africa for the last couple of decades, and…

 • Av: Mistra Urban Futures

  Vägen till ett snabbare bostadsbyggande Halmstads samhällsbyggnadsmodell gott exempel när Plattformen besöker Göteborg

  Halmstad brukar lyftas fram som ett gott exempel när det gäller att förkorta tiden mellan idé och inflyttning. Det är ingen slump. Enligt Cecilia Bergström, planchef, och Sara Jakobsson, mark- och exploateringschef som båda medverkade under SKL:s och Plattformens turnéstopp i Göteborg är detta resultatet av en medveten omstrukturering och en ny samhällsbyggnadsmodell. Över 80…

  • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

   Utan interaktion ingen integration

   I dagens samhälle ser vi allt fler indikatorer på att klyftorna mellan olika samhällsgrupper ökar, vilket leder till att människor isoleras från varandra i allt större utsträckning. I många plandokument lyfts den blandade staden, med mötesplatser och social mångfald fram som en lösning för att skapa socialt hållbara städer utan marginalisering och exkludering. Men är…

   • Av: SLU

    Samarbete vid planering av Lindängens Centrum

    Planering av Lindängens centrum i Malmö har pågått under flera år och nu har samrådsperioden för det nya detaljplaneförslaget avslutats. Malmöborna i Lindängen har många gånger fått svara på vad de tycker om sitt område, och det är resultatet av dessa dialoger och samtal som ligger till grund för planarbetet. Mycket lite har hittills förändrats…

    • Av: Hållbart Malmö

     Medborgardeltagande utvecklar stadsplanerarens yrkesroll

     Att definiera social hållbarhet är svårt, ännu svårare är det att realisera visionerna om en rättvis, trygg och trivsam stad. Terese Bruhn, masterstudent på SLU, menar att medborgardialogen är ett viktigt medel för att uppnå social hållbarhet. Men det kräver att stadsplanerarens yrkesroll utvecklas och att medborgardialog blir en självklar del av planprocesserna. Det finns…

     • Av: SLU

      Planera in ekosystemtjänsterna!

      Allt tyder på att ekosystemtjänsterna i stadsmiljön behöver skyddas i större utsträckning. Med ett nytt sätt att tänka kan vi till och med stärka dem. Projektet Malmö Ekosystemtjänster – MEST – undersöker om, och i så fall var, hur och när i planprocessen det är lämpligt att ta hänsyn till ekosystemtjänster.

      • Av: Malmö stad

       Kulturmiljö och stadsutveckling – fokus Stockholm

       Skribent: Urban Nilsson Den 13 november ägde seminariet ”Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser” rum på Skeppsholmen i Stockholm. Dagen tog avstamp i det faktum att ett vidgat perspektiv på kulturmiljö medför nya krav på såväl den kunskap som producerats, som metoder för hur den tas fram. I dag hanteras kulturmiljöfrågor i alltmer komplexa sammanhang, med fler…

       • Av: Riksantikvarieämbetet

        Let's call it a test!

        En tidigare arbetsgivare till mig sa ofta ”Let’s call it a test.”. Många städers strategiavdelningar använder idag gärna begreppet innovation och uppmanar till innovativa lösningar. Men när ord ska bli till handling är det ändå lätt att man gör som man alltid gjort, den beprövade metoden känns trygg och är kanske lättare för politiker, beslutsfattare,…

        • Av: Movium

         När flyttar en stad?

         ”Det här är inte Sverige”, står det med stora spretiga bokstäver på viadukten över vägen ner mot den idag övergivna järnvägsstationen i Kiruna. Foto: Titti Olsson Kiruna ligger i arktisk region, där den stora skillnaden mellan dag och natt – ljus och mörker – och mellan kyla och värme är helt avgörande för hur människor…

         • Av: Movium