Grönare städer är framtidens städer

”Urban grönska” är ett begrepp med flera betydelser. Det kan innebära allt ifrån den storstadsnära vilda skogen till stadsparker mitt i bebyggelsen, stadsträdgårdar och koloniträdgårdar samt gröna bakgårdar, tak och väggar. Den urbana grönskan handlar även om de mer otydliga strukturer som binder ihop staden: mittremsor av gräs i gatan och trädalléer, ofta i god…

 • Av: WWF

  Malmö behöver nya vattenledningar

  Det skiljer åtta år i medellivslängden mellan de områdena med längst respektive kortast medellivslängd i Malmö. Dessutom har skillnaderna i livslängd mellan låg- och högutbildade konstant ökat sedan 1970-talet. Det är frustrerande och fick mig att tänka på en storsatsning för 150 år sen som gav häpnadsväckande resultat på folkhälsan. Medellivslängden i Stockholm var i…

  • Av: Malmö stad

   STÄDERNAS GRÖNA LUNGOR

   © iStockphotos_iulicanul Stockholm har skyddat ett stort sammanhängande grönområde i hjärtat av staden genom att ge det status som en nationalpark. Auckland har utvecklat en modell för naturvänlig stadsplanering där gröna korridorer skyddar mot översvämningar och ökar biodiversiteten. Och Chicago har blivit ledande inom gröna tak med planer på 6000 installationer till 2020. Det är…

   • Av: WWF

    Parken som turistattraktion

    När Malmö stad för ett par år sedan gjorde en enkät bland medborgarna om vad som utgör stadens identitet svarade 93 procent Parkernas stad. Detta kom högst på listan, före till exempel Kustnära stad eller Evenemangsstad. I en annan undersökning fick turister ange de främsta attraktionerna i Malmö och vilka platser man besökt. 53 procent…

    • Av: Movium