Hållbar ordning på stadsodlingen

Över allt hörs nu om stadsodling och urban farmning. Det är en stark trend och många människor engagerar sig i allt från en odling på fönsterbrädan till nästan kommersiell odling på kolonilotter. Däremellan ligger gemensamma odlingar på innerstadsgårdar, del av parkmark blir grönsaksland, fastighetsägare lägger in möjligheter till odling i hyreskontrakten. Mitt i allt samman…

  • Av: Malmö stad