Urban Lunch-time: Sustainable Development Goals at the City Level

It is increasingly being recognized that cities face a range of complex and interrelated challenges. Agenda 2030 and the New Urban Agenda were adopted by the UN General Assembly in 2015 and December 2016, respectively, to address some of these challenges at the national and city level. Time: 11.30-13.00 (light vegetarian lunch from 12.20) Registration: Mistra…

 • Av: Mistra Urban Futures

   9 svenska lösningar på hållbar stadsutveckling

  URBACT är de europeiska städernas program för utbyte och lärande om hållbar stadsutveckling. 9 svenska förslag har lämnats in under den riktade utlysningen för ”URBACT Good Practice City”. Syftet är att lyfta fram bra lösningar som lätt kan förstås, anpassas och återanvändas av andra städer i både Europa andra delar av världen. Mellan 5 december och 31…

  • Av: Tillväxtverket

   Nordic Urban Ways – Implementing the new urban agenda

   Tillsammans med ArkDes och UN-Habitat bjuder Global Utmaning in till en konferens som summerar resultaten från den tredje FN-konferensen om boende och hållbar stadsutveckling – Habitat III. Välkomna! När? 09.00 – 18.00 Att städer är viktiga arenor för hållbarhetsarbetet blir allt tydligare på både nationell och global nivå. De nordiska städerna kan på många sätt…

   • Av: Global Utmaning, ArkDes, UN Habitat