Urban Lunchtime: Urbana utmaningar och sociala innovationer i Europa

I november avslutades SEiSMiC, Social Engagement in Science, Mutual learning in Cities. Detta treåriga EU-projekt hade som målsättning att kartlägga urbana utmaningar i Europa, och att undersöka om sociala innovationer kan möta dessa utmaningar. Under seminariet kommer Joakim Forsemalm och Karl Palmås att diskutera lärdomar från projektet. Tid: 11.30–13.00 (lunch från 12.20) Mer information och…

  • Av: Mistra Urban Futures