Hur bygger man hållbart både snabbt och till låg kostnad?

I Malmö har man hanterat bostadssituationen med såväl miljonprogrammet på 60- och 70-talen som med hållbara, klimatsmarta insatser idag. I samband med flyktingströmmen hösten 2015 aktualiserades behovet av fler bostäder på nytt. Då tog Malmö innovationsarena form. Det är ett treårigt projekt med målsättningen att snabbt hitta nya sätt att bygga hållbart genom innovation. –…

 • Av: Tillväxtverket

  The Swedish dilemma Welfare housing policies vs. market-driven policies

  When facing the challenge of building more than half a million homes in less than ten years, there are two roads that a country like Sweden can choose from. Eithter it learns from history or it builds itself a crisis. Daniel Movilla, architect, professor and researcher at the Technical University of Madrid analyses the Swedish housing policies. A…

  • Av: Daniel Movilla Vega

   Nytt är inte alltid bättre

   För första gången i Sveriges historia sjunker boendestandarden för stora delar av befolkningen. Detta på grund av höjda hyror, standardsänkningar och lagförändringar. Forskaren Emil Pull är kritisk till dagens processer och menar att de innebär stora konsekvenser för både individens och samhällets utveckling Hem och bostad är inte en vara vilken som helst. Hem är…

   • Av: Movium

    Dags för ratad stadsmodell att se nytt ljus?

    En planeringsmodell där bilar separeras från människors livsmiljöer finns redan: i modernismen. Kanske kan vi hämta inspiration där istället för i den täta kvartersstaden i planeringen av bilfria miljöer, undrar Caroline Dahl. Vid ett samrådsmöte mellan kommun och invånare i en liten tätort på västkusten som jag nyligen deltog i kom vi nästan uteslutande att…

    • Av: Movium

     Energieffektiv renovering av miljonprogram

     Många av de flerfamiljshus som byggdes inom det så kallade miljonprogrammet står nu inför omfattande renoveringar, flera av bostäderna har uttjänta stammar och installationer. Detta renoveringsbehov innebär stora möjligheter att på samma gång se över energianvändning och energikostnad. Dessutom kan ett helhetsgrepp tas på områdena även när det kommer till sociala faktorer. Inom Energimyndighetens satsning…

     • Av: Energimyndigheten

      Konst händer – open call

      Statens konstråd söker platser och situationer i miljonprogrammets områden över landet som boende, civilsamhälle, kommuner eller andra lokala aktörer vill påverka genom offentlig konst. Nästan all offentlig konst i miljonprogrammets områden är från byggåren under 60- och 70-talen. Nu kan konsten och de gemensamma miljöerna förnyas på initiativ från de som lever där.

      • Av: Statens konstråd

       Ledarskap, miljonprogram och gemensamma processer

       Nu har vi talat om hållbart stadsbyggande så länge att vi kan börja arbeta konkret. Vi har diskuterat, utarbetat strategier och testat oss fram. Den allmänna känslan på Miljöaktuellts konferens Hållbar Stad var att det nu är dags att handlingskraftigt börja kavla upp ärmarna. Vi vet vad vi ska göra, vi har utmaningen framför oss.…

       • Av: Hållbar Stad

        Te, scones och gentrifieringsprocesser

        Sjömanskyrkan i Göteborg var fullsatt när Hyresgästföreningens arbetsgrupp En stad - vår stad bjöd in till Afternoon Tea med gentrifieringstema. Frågan som skulle besvaras handlade om vilken roll Hyresgästföreningen kan och bör spela i de processer som antingen kan bidra till eller motverka gentrifiering. Gentrifiering är ordet på allas läppar. För några år sedan var…

        • Av: Hållbar Stad

         Vi vill bygga världens första cykelboulevard

         Bostadsområdet Holma i förgrunden med Pildammsvägen till höger. Kroksbäck ligger på andra sidan parken med kullarna. Foto Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor. De flesta malmöbor vet hur Holma och Kroksbäck ser ut. När man passerar utanför områdena ser man parkeringar, parallellgator och likadana stora hus. Här ser helt enkelt ganska trista ut. Om man istället skulle…

         • Av: Malmö stad