Almedalen: Migration och hållbarhetsmål

Mistra Urban Futures deltar på Almedalsveckan. Migration, de globala hållbarhetsmålen, klimat och civilsamhällets roll i bostadsområdet är de ämnen som kommer att diskuteras.  Två av seminarierna arrangeras inom ramen för Västsvenska Arenan, ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska handelskammaren. Ett tredje…

  • Av: Mistra Urban Futures