Aquaponisk odling i stadsmiljö

När städerna expanderar ut över den produktiva jordbruksmarken och grönytorna i stadsmiljön minskar, allt eftersom staden förtätas, uppstår en del fördelar. Bland annat så utnyttjar vi kommunikationsmedel mer effektivt och företag får bättre kundunderlag. Dessvärre för städernas förtätning också med sig en del nackdelar som blir allt svårare att åtgärda ju längre förtätningsprocessen fortgår. Grönytornas…

 • Av: Kungliga Tekniska Högskolan

  Gröna Tak 2.0: Prunkande, funktionella takträdgårdar

  “Städer. Kommer de att finnas kvar om trehundra år? Om tusen?”Jag vet inte jag. Vissa dagar tror jag att städer är en del av vår gemensamma framtid, andra dagar inte. Min analys är att deras framtid är avhängig om vi lyckas justera städerna av idag, så att de börjar fungera som cirkulära system istället för…

  • Av: Stadssallad

   Är det nyttigt med stadsodling?

   Otvivelaktigt är stadsodling en het trend – det kommer en strid ström av rapporter från hela världen om olika projekt, både i organiserad form och sådana som är av lite mer informell karaktär. Guerilla gardening är ett begrepp som myntats när odlingen sker på mark som man egentligen inte har den legala rätten att utnyttja…

   • Av: Movium