Till kojbyggandets lov

Fler kojor åt staden! En koja är ett tecken på att barn tillåts ta plats i en miljö, att de på egen hand kan utforska den stadsnära naturen. Med enkla åtgärder, genom att bland annat ta vara på överblivet byggmaterial, kan man säkra kojornas överlevnad. Förstädernas många gröna kvalitéer står inte särskilt högt i kurs…

 • Av: Urbio

  Hur ska det gå för barnen när staden förtätas?

  Utan att reflektera över barnkonsekvenser byggs idag höga hus tätt, något som ger djupa och långa skuggor på gårdar och gator. Det skapar också brist på dagsljus inne i byggnaderna. Man bygger kvartersstad med minimala fri- och parkytor, skolor utan skolgård och förskolor med pyttesmå ”utsläppsgårdar”. Den lilla parkmark som planeras och anläggs kommer att…

  • Av: Movium

   Risktagande utvecklar hjärnan

   I Envikens förskola, Falun, bygger barnen sina egna hinderbanor. Foto: Titti Olsson Säkerhetstänkandet kring barns lekmiljöer går bakåt i Sverige. I Nya Zeeland slopar man idag hämmande säkerhetsföreskrifter och får stöd av forskare: olyckstillbuden minskar. Lärarna rapporterar om mer fokuserade elever. Människor älskar utmaningar. Vi älskar att sätta saker och ting på spel, att driva…

   • Av: Movium

    En helt magisk trädgård

    I Magiska Trädgården i Stockholm blir barnen arkitekter och stadsutvecklare. Amanda Larsson, upphovskvinna och initiativtagare till projektet, frågar sig vad som händer med både vuxna och barn när staden förändras. Hur blir det när tidigare givna förutsättningar kastas om och det man tidigare ägnat sig åt kanske inte längre är möjligt? Amanda Larssons morfar älskade…

    • Av: ArkDes

     Livet leker

     I Vårby gård skapar man framtidens leklandskap genom att ta med sig det positiva från dataspelvärlden ut på gårdarna. På så vis hoppas man ge barnen det bästa av två världar. – Syftet är att främja rörelse och den fria leken, säger Eva-Lotta Sallnäs Pysander, projektkoordinator från KTH.

     • Av: Vinnova