Urbanisering och krympande kommuner

Hej, Josefina! Du är docent i kulturgeografi och föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Vilka är ni och vad gör ni? Vi är ett centrum för forskning och samverkan som jobbar med olika frågor som är av strategisk betydelse för kommunerna. Vi är ett tiotal forskare som jobbar här och vi har vår…

  • Av: Mälardalsrådet